Maslow’s hierarchy of tweets

Via de Twitter-feed @rtolido van mijn oud collega Ron Tolido van Cap Gemini werd ik geattendeerd op “The Hierarchy Of Tweets – Analyzing the Psychology of Twitter“. Een interessante en creatieve insteek om tweets te groeperen. Als ik kijk naar mijn behoeften dan zit ik in het safety-love/beloning-esteem gebied. Ik twitter zeer selectief om weblogitems […]

Read More