Major release van VirtualBox gelanceerd: versie 4.0

Op 22 december lanceerde Oracle versie 4.0 van VirtualBox met naast een groot aantal buxfixes tevens een aantal veranderingen met name in het user interface. Zie hier voor de wijzigingen in VirtualBox 4.0. Op het eerste gezicht is het allemaal overzichtelijker geworden. Het automatisch scalen van het window waarin de virtuele machine draait, is echt […]

Read More

Laptops in het ICT-onderwijs & virtualisatie?!

Afgelopen maanden ben ik een aantal publicaties en weblogitems tegengekomen over laptops in het onderwijs. Ook binnen de ICT-Academie is al enige tijd het beleid om laptops te stimuleren (lees: niet te verplichten). Een groot voordeel is dat studenten de mogelijkheid krijgen om makkelijk zowel op school als thuis te kunnen werken aan studietaken. Denk […]

Read More

Kick-off Periode 2: Virtualisatie

Op dit moment vind de kick-off plaats van periode 2 van het onderwijs van leerjaar 1 van de opleidingen Medewerker Beheer ICT en ICT Beheerder aan de ICT-Academie van het Koning Willem I College. Wouter van Loon van Van Loon Lensen IT vertelt over virtualisatie. Aan de hand van Wikipedia vertelt hij wat virtualisatie precies […]

Read More