Sessie 2.4 – Gewin, gemak, genot en geest der tijd van mijn leerarrangement

Tijdens de Leergang TEL aan het Koning Willem I College heb ik een leerarrangement ontwikkeld in eXe Learning, zoals ik in eerdere posts geschreven heb. Een opdracht betreft het onderbouwen van mijn leerarrangement aan de hand van de 4G’s: Gewin – Het gewin van het leerarrangement moet zitten in meer digitale interactie en minder afleiding.Bijvoorbeeld […]

Read More

Leren met de www-factor

Op het Koning Willem I College ben ik begonnen aan de Leergang Technology Enhanced Learning als deelnemer (en trainer). In dit kader moet ik een aantal opdrachten uitwerken de komende 18 maanden. In deze post de uitwerking van een van de opdrachten van sessie 2, namelijk het lezen van een aantal onderzoekrapporten. In deze post […]

Read More