Tools voor digitaal lesmateriaal

Binnen de ICT-Academie van het Koning Willem I College gebruiken we eXe Learning om digitaal lesmateriaal te maken. Hiervoor zijn een aantal stylesheets (in CSS) ontwikkeld, zodat al het materiaal er volgens de huisstijl top uitziet. Ondertussen wordt via N@tschool ook de mogelijkheid van het gebruik van Silverpoint geboden. Ondanks het iets grotere gebruiksgemak van […]

Read More

NOiV Plugfest Digitaal leermateriaal

Enige tijd geleden heb ik een interessante bijeenkomst bijgewoond van het NOiV. Het NOiV beschrijft zichzelf alsvolgt: NOiV ondersteunt overheden bij de uitvoering van het kabinetsbeleid voor open standaarden en open source software, zoals vastgelegd in het actieplan Nederland Open in Verbinding. In de bijeenkomst die ik bijwoonde werd ook het belang van het onderwijs […]

Read More

Schriftelijke instructie over OpenOffice – evaluatie van een project

Enige weken geleden hebben de studenten van de opleiding Medewerker Beheer ICT een handleiding moeten schrijven over de installatie, configuratie en gebruik van OpenOffice onder Windows XP. [ad#reclame] Dit jaar heb ik samen met mijn collegadocent voor Nederlands de eisen die aan de handleiding gesteld worden inclusief beoordelingscriteria verder aangescherpt en specifieker gemaakt. Ook in […]

Read More