Hoe werkt het internet?

In het project “Radio 8FM gaat digitaal!” voor de opleiding Medewerker ICT van de ICT-Academie wordt een eerste stap gezet naar het begrijpen van de werking van netwerken. Om aan te sluiten bij de belevingswereld van de meeste gebruikers van netwerken, start ik bij het internet, oftewel: Hoe werkt het internet eigenlijk? In dit weblogitem […]

Read More