Major release van VirtualBox gelanceerd: versie 4.0

Op 22 december lanceerde Oracle versie 4.0 van VirtualBox met naast een groot aantal buxfixes tevens een aantal veranderingen met name in het user interface. Zie hier voor de wijzigingen in VirtualBox 4.0. Op het eerste gezicht is het allemaal overzichtelijker geworden. Het automatisch scalen van het window waarin de virtuele machine draait, is echt […]

Read More

NOiV Plugfest Digitaal leermateriaal

Enige tijd geleden heb ik een interessante bijeenkomst bijgewoond van het NOiV. Het NOiV beschrijft zichzelf alsvolgt: NOiV ondersteunt overheden bij de uitvoering van het kabinetsbeleid voor open standaarden en open source software, zoals vastgelegd in het actieplan Nederland Open in Verbinding. In de bijeenkomst die ik bijwoonde werd ook het belang van het onderwijs […]

Read More