Huidige manier van diagnose stellen bij leer- en gedragsproblemen is niet betrouwbaar!

Op de site TED staat een interessant betoog van Aditi Shankardass over de huidige manier van het stellen van een diagnose. Ze pleit voor het gebruik van een EEG in plaats van de tot nu toe gebruikte lijsten met gedragscriteria. Developmental disorders in children are typically diagnosed by observing behavior, but Aditi Shankardass knew that […]

Read More

NNOAL: Het gebruik van video in het onderwijs!

Afgelopen maand was er een zeer interessante bijeenkomst van het NNOAL. In deze bijeenkomst presenteerde Harry Gankema van KPC Groep zijn visie op het gebruik van video bij het leren. Op dit moment ben ik mijn presentatie voor het Consortium voor Innovatie aan het voorbereiden: Just do IT inspiratie – voorbeelden voor de leraar 2.0 […]

Read More