Jeremy Hering in Kingsmagazine

In het digitale tijdschrift Kingsmagazine van het Koning Willem I College is een kort item besteed aan het afscheid van Jeremy Hering, student aan de ICT-Academie. Als docent heb ik met Jeremy samengewerkt bij de opleiding Medewerker ICT (Bol-2) en zal ik komend schooljaar bij de opleiding Medewerker Beheer ICT (Bol-3) eveneens met hem samenwerken. […]

Read More

Plaform gehandicapten MBO

Zoals ik al eerder geschreven heb in mijn weblogitem: “Hoe diplomeer ik een dove student?”, hebben we op dit moment twee dove studenten die een ICT-opleiding volgen. Met een lange omweg is het uiteindelijk gelukt om een basis te vinden voor diplomering. Op dit moment legt de eerste dove student zijn eerste (van de drie) […]

Read More