Certificaat vaak geen goede graadmeter!?

In een vorige post gaf ik mijn mening over certificaten als lid van het expertpanel van de Computable. Ondertussen zijn er een drietal artikelen verschenen hierover: Werkgever hecht te veel waarde aan certificaat, Bekritiseerd certificaat toch nuttig voor ICT-er en Certificaat is melkkoe voor multinational. Mijn reactie wordt nogal kort samengevat in het derde artikel, […]

Read More