Wat kunnen we leren van online leren?

Afgelopen week heb ik op TED.com de talk gekeken van Daphne Koller: “What we’re learning from online education. Een erg interessante kijk op online leren in zogenaamde Massive Multiplayer Online Learning (MMOL) situaties: Daphne Koller is enticing top universities to put their most intriguing courses online for free — not just as a service, but […]

Read More

Welke type student is geschikt voor online leren?

Van @mbos kreeg ik de tip om de post: “How-to Encourage Online Learners to take Responsibility for their own Learning?” van Debbie Morrison te lezen. Dit onder andere in het kader van mijn betrokkenheid bij de projectgroep online leren binnen het Koning Willem I College. Het artikel schetst een worsteling met een grote drop out rate […]

Read More

Stem op de presentatie: Mediawijsheid als vak voor de Onderwijsdagen van SURF en Kennisnet

Op 13, 14 en 15 november zijn de onderwijsdagen in Rotterdam. @mbos en ik hebben een presentatievoorstel ingediend om de ins en outs te delen van de uitrol van het vak Mediawijsheid binnen het Koning Willem I College. Na inschrijving bleek dat via een stemming het definitieve programma bepaald wordt, oftwel (klik op onderstaande link): Stem op […]

Read More

Leergang Meervoudige Intelligenties: Toepassen van de zeven principes voor een rijke leeromgeving

Zoals ik al eerder blogde, heb ik enige tijd geleden samen met eenentwintig Koning Willem I Collega’s deelgenomen aan de eerste twee dagen van de Leergang Meervoudige Intelligentie – De docent maakt het verschil. Om de leergang succesvol af te ronden zijn er een vijftal opdrachten die met een voldoende afgesloten moeten worden. In één van […]

Read More

De docent als linking pin

Van mijn collega Hans Schaepkens kreeg ik het onderzoek: “De docent als linking pin” te lezen van Jolien van Uden. Een zeer interessant onderzoek dat antwoord zoekt op de vraag: “… in hoeverre er een verband is tussen de motieven en competenties van docenten, de door hen ervaren self-efficacy (de mate waarin je als docent denkt invloed te […]

Read More