Personalia

Naam: Drs. P.J. (Patrick) Koning
Geboren: 12 december 1970 te Nijmegen
Nationaliteit: Nederlandse
Burgerlijke Staat: Ongehuwd

Opleiding en cursussen

V.W.O.

Opleidingsinstituut: Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen
Periode: augustus 1983 – juli 1989
Eindexamenvakken: Nederlands
Engels
Duits
Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde
Economie I
Achtste vak: Wiskunde A

Bedrijfsgerichte Informatica

Opleidingsinstituut: Katholieke Universiteit Nijmegen
Periode: september 1989 – december 1994
Afstudeerscriptie: Een model voor de evolutie van legacy systemen naar OO.

Pedagogisch Didactische Aantekening

Opleidingsinstituut: Fontys + Koning Willem I College
Periode: september 2003 – juni 2004

Gevolgde cursussen

Opleiding: Architectural Design – Distributed Information Systems
Opleidingsinstituut: Cap Gemini
Periode: 1997

Opleiding: Faciliteren van Workshops
Opleidingsinstituut: Cap Gemini
Periode: 1998

Opleiding: Architectural Design – Technical Infrastructures
Opleidingsinstituut: Cap Gemini
Periode: 1998

Opleiding: Time Management
Opleidingsinstituut: Cap Gemini
Periode: 1999

Opleiding: Persoonlijke Effectiviteit 1/2 (REED-model)
Opleidingsinstituut: Cap Gemini
Periode: 1999

Opleiding: Persoonlijke Effectiviteit 2/2
Opleidingsinstituut: Cap Gemini
Periode: 2000

Opleiding: Consultancy Skills
Opleidingsinstituut: Cap Gemini
Periode: 2000

Opleiding: Assertief Communiceren
Opleidingsinstituut: Cap Gemini
Periode: 2001

Opleiding: Architectural Design – Information Systems
Opleidingsinstituut: Cap Gemini
Periode: 2001

Opleiding: Basistraining leidinggeven voor lijnmanagers
Opleidingsinstituut: Cap Gemini
Periode: 2002

Opleiding: Media Training
Opleidingsinstituut: Martin van Putten
Periode: 2002

Opleiding: MS Windows XP User Fundamentals
Opleidingsinstituut: Cap Gemini
Periode: 2003

Opleiding: MS Windows XP Advanced User
Opleidingsinstituut: Cap Gemini
Periode: 2003

Opleiding: De docent als coach
Opleidingsinstituut: TSM
Periode: september 2003 – december 2003

Opleiding: Oriëntatie op Creatief Denken – o.a. de Bono
Opleidingsinstituut: Center for Teaching and Learning
Periode: 2004

Opleiding: Aries PC Technician
Opleidingsinstituut: Aries Technology, inc.
Periode: januari 2005

Opleiding: Aries Linux Essentials
Opleidingsinstituut: Aries Technology, inc.
Periode: juli 2005 – december 2005

Opleiding: CoRt training – verdieping op de Bono
Opleidingsinstituut: Center for Teaching and Learning
Periode: 2005

Opleiding: De zes hoeden van Edward de Bono
Opleidingsinstituut: Center for Teaching and Learning
Periode: 2005

Opleiding: Flash Basic
Opleidingsinstituut: Center for Teaching and Learning
Periode: oktober 2006 – december 2006

Opleiding: Certificering Toetsconstructeur Proeve van Bekwaamheid
Opleidingsinstituut: Dienst Examinering KW1C / Celbe Consultancy
Periode: september 2006 – oktober 2006

Opleiding: Training Autisme
Opleidingsinstituut: SSC van KW1C i.s.m. externe expert
Periode: oktober 2006

Opleiding: Basistraining Actionscript
Opleidingsinstituut: Center for Teaching and Learning
Periode: Oktober 2006 – Januari 2007

Opleiding: Training Kennismaking met gebaren
Opleidingsinstituut: Viataal
Periode: Maart 2007 – April 2007

Opleiding: Persoonlijk Meesterschap
Opleidingsinstituut: Center for Teaching and Learning
Periode: Juli 2007

Opleiding: Workshop Verhalen vertellen
Opleidingsinstituut: de Verhalenfabriek
Periode: september 2008

Opleiding: Yes, een speler in de les!
Opleidingsinstituut: Center for Teaching and Learning
Periode: februari 2009

Opleiding: Straatcultuur
Opleidingsinstituut: Spelerscollectief
Periode: mei 2009

Opleiding: Leergang Technology Enhanced Learning
Opleidingsinstituut: Center for Teaching and Learning
Periode: maart 2009 – december 2010

Opleiding: Onderzoeksmodule met als onderwerp: “Digitaal Lesmateriaal vanuit het perspectief van de student
Opleidingsinstituut: Center for Teaching and Learning / Fontys
Periode: maart 2009 – december 2010

Opleiding: Foundation Accademy
Opleidingsinstituut: Chair Accademy
Periode: juni 2009 – juni 2010

Opleiding: Coolness training
Opleidingsinstituut: Coolness Training, Duitsland
Periode: januari 2011

Opleiding: Training iPad in de klas
Opleidingsinstituut: Move.nu van @mariekemove
Periode: juni 2011

Opleiding:  Psychiatrische problematiek bij studenten in het MBO
Opleidingsinstituut:  GGZ
Periode: november 2011 – december 2011

Opleiding: Certificering Examinator BGO
Opleidingsinstituut: Dienst Examinering KW1C
Periode: november 2011 – januari 2011

Opleiding:  Masterclass Het nieuwe Pesten
Opleidingsinstituut:  Nationale Academie voor Media & Maatschappij
Periode: 1 november 2012

Opleiding: Leergang BGO Ontwikkelaar (via vrijstelling)
Opleidingsinstituut:  Academie voor Teaching and Learning
Periode: mei 2013 – juni 2013

Opleiding: Symposium Veilig Leerklimaat
Opleidingsinstituut: Academie voor Teaching and Learning
Periode: augustus 2013

Opleiding: Onderzoeksstage
Opleidingsinstituut: Center for Teaching and Learning
Periode: oktober 2011 – juni 2013

Opleiding: Leergang Toetsing en Examinering (via afrondende ISO-certificering)
Opleidingsinstituut: Certiforce
Periode: september 2013

Opleiding: Leergang Leren door Motiveren
Opleidingsinstituut: Academie for Teaching and Learning
Periode: januari 2014 – juli 2014

Opleiding: Leergang Lateraal Denken
Opleidingsinstituut: Academie for Teaching and Learning
Periode: januari 2014 – juni 2014

Opleiding: Basis Examinering
Opleidingsinstituut: Dienst Examinering
Periode: januari april 2014

Opleiding: Leergang Constructie van tentamens (Kennisexamens)
Opleidingsinstituut: Dienst Examinering
Periode: januari april 2014

Opleiding: De 12 Ondernemersprofielen
Opleidingsinstituut: Selma Foeken
Periode: juli 2015

Loopbaan

Researcher / Senior Researcher

Bedrijf : SERC te Utrecht
Periode: januari 1995 – juli 1997
Als Senior Researcher bij het SERC adviseerde en begeleidde ik bedrijven op het vlak van software ontwikkeling: software architectuur, object oriëntatie, keuze voor ontwikkel-omgeving(en) en geïntegreerde automatisering door de inrichting van een enterprise datamodel.

Daarnaast was ik betrokken bij de opzet van een evaluatie-project in samenwerking met Computable. Doel van dit evaluatieproject was het in kaart brengen van de stand van zaken op het gebied van multi-tier client/server ontwikkelomgevingen. Daarin participeerden zowel leveranciers als gebruikers. Door gebruikers werd een casus uitgewerkt, op basis waarvan de omgevingen op diverse criteria werden geëvalueerd.

Managing Consultant

Bedrijf: Cap Gemini Ernst & Young te Utrecht
Periode: 1997 – maart 2003

Ik was werkzaam als Managing Consultant en gecertificeerd senior IT-Architect binnen de practice IT Strategy binnen de professie Technology Consulting bij Cap Gemini Ernst & Young. In deze rol adviseerde ik bedrijven bij de realisatie van hun bedrijfsstrategie met de inzet van innovatieve IT onder architectuur: webservers, portals, applicatie servers (J2EE en .NET), mobiele devices (iMode en PDA´s), integration brokers, asynchrone middleware, webservices (HTTP, XML, SOAP en UDDI).

Daarnaast was ik coördinator van de CoP-EAI: een netwerk van 150 professionals binnen CGE&Y Benelux, waar kennis en kunde op het Applicatie Integratie vakgebied gebundeld wordt. Onder mijn verantwoordelijkheid is na de fusie van Cap Gemini met Ernst & Young vanaf 1500 een sterk netwerk opgebouwd. In het netwerk wordt op een aantal vlakken de krachten gebundeld: het verhogen van de kennis en kunde, het aanhalen/versterken van leverancierscontacten en het mogelijk opzetten van partnerships, het stimuleren van publicaties/presentaties, het ontwikkelen van commercieel materiaal en het ondersteunen van pre-sales actviteiten.

Vanuit het gedachtegoed van de Adaptive Enterprise/Adaptive IT ben ik betrokken geweest bij de opzet van innovateNL, een technisch inspiratiecentrum waar klanten inzicht krijgen in de toegevoegde waarde van technologie voor hun bedrijfsvoering onder de slogan Feel technology. In de rol van facilitator voer ik innovateNL-events.

Tevens was ik betrokken bij het ontwikkelen van twee architectuuropleidingen die door CGE&Y´s Academy aangeboden worden. De eerste opleiding geeft vanuit een technische inhoudelijke bril een overzicht van algemeen geldende architectuurstijlen. De tweede opleiding wordt onder de noemer IS-TI Architecture Concepts aangeboden en geeft inzicht in architectuur als hulpmiddel bij het beheersen van de complexiteit en het onderkennen van risico´s tijdens de verwerving en realisatie van systemen.

Senior Leraar

Bedrijf: Koning Willem 1 College te Den Bosch
Periode: april 2003 – augustus 2016

Als senior leraar ben ik werkzaam bij de ICT-Academie op het Koning Willem I College in Den Bosch. Afgelopen jaren heb ik diverse rollen vervuld: vakdocent ICT (volle breedte), klassenmentor, studieloopbaanbegeleider, toetsconstructeur (proeve van bekwaamheid en kennisexamens), toetsafnemer en onderwijsontwikkelaar.

Van 2003 tot 2008 ben ik teamleider geweest van de opleidingen Medewerker ICT en Medewerker ICT.

Momenteel heb ik zitting in Het Techniek Atelier. Een project waarin het onderwijs voor de toekomst van de technieksector voor het Koning Willem I College vormgegeven wordt.

Programma-manager

Bedrijf: Koning Willem 1 College te Den Bosch
Periode: januari 2017 – maart 2022

Als programma-manager van de MBO Opleidingsschool ‘s-Hertogenbosch (MBO OSH) (samenwerkingsverband tussen KW1C en Fontys) was ik verantwoordelijk voor:

 • het voorbereiden, aanvragen en verantwoorden van aspirant-status bij de NVAO (accreditatie) in 2027,
 • het voorbereiden, aanvragen en verantwoorden van formele opleidingsschool status bij het Ministerie van OC&W (accreditatie) in 2021,
 • het opstellen van een voorlopige begroting eind schooljaar en het opstellen van een definitieve begroting begin van het schooljaar,
 • het opstellen van een door de stuurgroep en opleidingsteam gedragen toekomstvisie voor MBO OSH,
 • het aanvragen van de subsidies bij Ministerie van OC&W,
 • het verantwoorden van de besteding van de subsidies bij de accountant,
 • het verantwoorden van de dagelijkse gang van zaken richting de stuurgroep en
 • het aansturen van schoolopleiders en instituutsopleiders en de de diverse sub-teams: stages lerarenopleiding Fontys (voltijd en deeltijd), PDG-opleiding en inductie.

Senior trainer/ontwikkelaar

Bedrijf: Koning Willem 1 College te Den Bosch
Periode: september 2008- heden

Als senior trainer ontwikkelaar bij de Academie voor Teaching & Learning geef (of gaf) ik les aan de volgende opleidingen/trainingen:

 • PDG-opleiding, zij-instroomtraject samen met Fontys voor instromers uit het bedrijfsleven van het Koning Willem I College, maar ook vanuit andere ROC’s.
 • Leergang Technology Enhanced Learning.
 • Leergang BGO begeleider.
 • Leerprocessen verbeteren met de theorie van Marzano.
 • Hoe ga ik effectief om met Zorgleerlingen.
 • Pilot Opleidingsschool aan tweede en vierde jaar LIO-ers.
 • leraar Mediawijsheid.
 • mediawijze leraar (Time for Tools).
 • mediawijsheid.

Daarnaast diverse begeleidingswerkzaamheden op het vlak van de innovatie van het onderwijs, bijvoorbeeld CGO, gebruik van technologie in de klas, verbeteren van studieloopbaanbegeleiding, begeleiden van intervisie, et cetera. Vanuit bovenstaande expertise gaf ik regelmatig presentaties en workshops buiten de deur: Malmberg, Consortium voor Innovatie, De Onderwijsdagen, Lerarencongres, et cetera.

Auteur

Bedrijf: Koning Willem 1 College te Den Bosch
Periode: september 2014 – 2018

In 2014 ben ik begonnen met het schrijven van mijn boek Mediawijsheid in de klas. In juni 2015 is het boek uitgebracht en verkrijgbaar bij o.a. Bol.com, managementboek.nl, onderwijsboek.nl en bruna.nl.

Prijzen

Tijdens mijn loopbaan heb ik driemaal de BEAT-Award (BEst Account Team Award) gewonnen, de prijs voor succesvolle projecten binnen CGE&Y; voor Aon Groep Nederland B.V. (2002), voor Zwolsche Algemeene (2001) en voor AMEV (1998). Daarnaast heb ik voor mijn publicaties tweemaal de Creativiteitsprijs van CGE&Y gewonnen.

Presentaties

Zie onder items ICT en onderwijs het kopje presentaties voor een overzicht en de mogelijkheid om presentaties te downloaden.

Publicaties

Zie onder items ICT en onderwijs het kopje publicaties voor een overzicht en de mogelijkheid om publicaties te downloaden. Daarnaast schrijf ik zeer regelmatig weblogitems over innovatie in ICT en Onderwijs.

Tevens is er een video gemaakt voor Leraar24.nl over een initiatief waarin ICT en Nederlands geïntegreerd aangeboden wordt in een ludiek jasje: het maken van een instructievideo. Zie hier de video: Leraar24.nl.