Social Media Slang

Een groot aantal catchy woorden worden in de social media scene gebezigd:

Phubbing,

Sharents,

Nomophobia,

FOMO,

Infobesitas,

#dtv,

Flaming,

Cijfergooien,

Libdub,

Taggen,

Liken,

Tweeten,

Pingen,

Whappen,

Selfie,

FTAD, en

Wilfing.

Het lijstje zal ik de komende tijd verder uitbreiden.


De Bono

Edward de Bono is de grondlegger van het creatieve denken, en pleit voor het aanleren van denkvaardigheden op school. Hij is onder andere de bedenker van de six hats (6 hoeden) methode om het denken te structureren (zie website).


Eisenhouwer schema

Schema dat veel gebruikt wordt bij time management trainingen om prioriteiten toe te kennen aan activiteiten.


Experiment Medewerker ICT

In 2005 start de ICT-Academie aan het Koning Willem I College met een experiment waarin met de nieuwe opleiding Mederwerker ICT geexperimenteerd wordt. Van dit experiment zijn de volgende documenten beschikbaar:


Formatieve toets

Een beeldvormende toets dat niet meetelt voor het wel/niet slagen van een opleiding, maar gebruikt wordt om het leerproces richting te geven.


KOLB

Iedereen heeft een persoonlijke leerstijl, dat wil zeggen: een manier van omgaan met leerstof en leeractiviteiten. Er zijn verschillende modellen om leerstijlen in kaart te brengen. Het model van Kolb maakt onderscheid tussen vier fasen van het leerproces:

  • Concreet ervaren (‘sensing/feeling’)
  • Waarnemen en overdenken (‘watching’)
  • Analyseren en abstract denken (’thinking’)
  • Actief experimenteren (‘doing’)

Kolb stelt dat mensen een voorkeursstijl hebben, waarmee ze het liefst beginnen en waaraan ze de meeste tijd besteden. Maar het is belangrijk alle fasen van het leerproces te doorlopen, omdat ze essentieel zijn voor effectief leren. Kolb pleit er daarom voor dat je extra aandacht besteedt aan de leeractiviteiten waarin je je minder goed thuis voelt.


Proeve van Bekwaamheid

Een proeve van bekwaamheid is een nieuwe manier van summatieve toetsing waarbij competenties in de context van een kerntaak getoetst worden. Over het waarom, wat en hoe heb ik een presentatie gegeven. Hier kun je de aantekeningen van deze presentatie lezen.


Summatieve toets

Een officieel examen dat meetelt in het wel/niet slagen voor een opleiding.