Workshop Oogst de kracht van sociale media in de klas

Workshop over het gebruik van sociale media in de klas voor het Lerarencongres 2014
Het slim gebruik van sociale media in de klas kan een aantal voordelen opleveren volgens Kennisnet. Aan de hand van de Sociale Media Bingo wordt met elkaar het landschap van sociale media verkend met als doel te leren wat de mogelijkheden van sociale media en mobiele apparatuur zouden kunnen zijn in het klaslokaal.

Natuurlijk zijn er echte prijzen te winnen met de Sociale Media Bingo.


Workshop Five Sociale Media Easter Eggs for Classroom Teaching Power

Workshop over het gebruik van sociale media in de klas voor het ePathways congres in Dublin
Education is not sufficiently aware of the potentials for using social media in the classroom, according to a study of the dutch Academy of Media and Society. Smart use of social media in the classroom motivates students, enhance their learning and improves classroom efficiency, according to Kennisnet.

How can you use the benefits of social media in your classroom?

In this workshop you will experience five social media easter eggs which allows you to instantly improve you teaching power.


Workshop Lerenontrafeld – Easter Egg Teaching Power

Workshop voor deelnemers aan NCOSM 2014 in Eye te Amsterdam

Het onderwijs is onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden van sociale media, aldus een onderzoek (uit 2011) van de Academie voor Media en Maatschappij. Het slim gebruik van sociale media in de klas kan de motivatie, leerprestatie en efficiëntie in de klas verhogen volgens Kennisnet. Hoe doe je dat? In deze workshop ervaar je een aantal easter eggs, gekoppeld aan onderzoek van Kennisnet en John Hattie, waarmee je morgen je doceerkracht kunt verhogen.

In deze korte variant op de sociale media bingo (zonder de bingo zelf te spelen?!) heb ik uit de sociale media bingo een zestal easter eggs gekozen je met weinig inspanning de meeste doceerkracht kunt ontketenen in je eigen les.


Workshop Oogst de kracht van sociale media in de klas

Workshop over het gebruik van sociale media in de klas voor het Groei & Bloei congres van het CvI

Een groot deel van de problemen met sociale media in het onderwijs zijn te wijten aan de naïviteit van het onderwijs, aldus een onderzoek (uit 2011) van de Academie voor Media en Maatschappij: “ze zijn onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden”. Het slim gebruik van sociale media in de klas kan een aantal voordelen opleveren volgens Kennisnet:

 1. verhoogde motivatie
 2. beter leerprestaties
 3. efficiënter leerproces

Aan de hand van de Sociale Media Bingo wordt in deze interactieve workshop het landschap van sociale media verkend: wat zijn de mogelijke kansen, maar ook wat de bedreigingen zijn van het gebruik van sociale media in de klas.

Tal van digitale voorbeelden, die vrijwel direct toegepast kunnen worden, passeren de revue: hoe maak je een digitale mindmap om een onderwerp gestructureerd samen te (laten) vatten?, hoe voer je een digitale brainstorm rondom een onderwerp?, hoe activeer je voorkennis via een digitale postermuur?, of hoe maak je een game waarin binnen een beperkte tijd informatie geordend moet worden? Et. cetera.Zaadjes worden gepland, die vervolgens in de eigen klas kunnen uitGROEIen tot BLOEIende landschappen.


Workshop Tricider

Workshop Tricider voor docenten van het Koning Willem I College

Workshop voor de training Time for Tools dat vanuit de Academie voor Teaching & Learning (ATL) gegeven wordt om docenten binnen ons college te helpen sociale media op een verantwoorde manier in te zetten in de klas.


Workshop Infographics

Workshop infographics voor trainers/ontwikkelaar van het ATL van het Koning Willem I College

Workshop voor de studiedag van de Academie voor Teaching & Learning (ATL) over infographics in het onderwijs. Doel van het ATL id om enerzijds meer sociale media inzetten in de trainingen die verzorgd worden en anderzijds de resultaten op een inzichtelijke manier communiceren binnen college.


Workshop Socrative

Workshop Socrative voor docenten van het Koning Willem I College

Workshop voor de training Time for Tools dat vanuit de Academie voor Teaching & Learning (ATL) gegeven wordt om docenten binnen ons college te helpen sociale media op een verantwoorde manier in te zetten in de klas.


Workshop Facebook

Workshop Facebook voor post-actieven van het Koning Willem I College

Workshop over gebruik van Facebook: profielen, pagina’s, groepen en veiligheid.


Mediawijs of mediagrijs?

Sociale media bingo voor post-actieven van het Koning Willem I College

Speciale versie van de sociale media bingo voor post-actieven van het Koning Willem I College. Geen pedagogisch-didactische insteek, maar waarmee kun je je voordeel doen met sociale media als gepensioneerde.


Mediawijsheid Surftips

Workshop voor de Open Dag van het Koning Willem I College

Workshop met tips over veilig wachtwoord gebruik en veilig instellen van Facebook en Twitter.

Enerzijds praktische insteek. Anderzijds insteek om bij je kinderen en kleinkinderen punten te scoren 😉


Mediawijsheid: Waarom?, Wat? en Hoe?

Presentatie over Mediawijsheid

Op donderdag 23 januari bezochten een aantal Belgische docenten van KC-Handel internationaal het Koning Willem I College in het kader van het VETPRO programma. Dit programma is geïnitieerd door Dienst Beroepsopleidingen in Vlaanderen. Het thema van het werkbezoek aan ons is: “Future Skills voor ondernemers”.

In het twee uur durende werkbezoek zoomde Rob de Vrind in op Duurzaam Ondernemen, Harry van der Schans op Creativiteit en ikzelf op Mediawijsheid.


Ervaar de kracht van sociale media in de klas!

Social media bingo voor Btg ESB&I congres van de MBO Raad in januari 2014

Uit een onderzoek van de Academie voor Media en Maatschappij blijkt dat een groot deel van de problemen met sociale media en mobiele apparatuur in het onderwijs te wijten is aan de naïviteit van het onderwijs:

Volgens Liesbeth Hop, woordvoerster van de Academie voor Media en Maatschappij, begint het probleem al bij de naïviteit van het Nederlandse onderwijs: “Ze zijn onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden van de huidige mobieltjes en smartphones”, zegt ze.

Aan de hand van de Sociale Media Bingo wordt met elkaar het landschap van sociale media verkend met als doel te leren wat de mogelijkheden van sociale media en mobiele apparatuur zouden kunnen zijn in het klaslokaal. Natuurlijk zijn er echte prijzen te winnen met de Sociale Media Bingo.

Met elkaar wordt ervaren wat de mogelijke kansen, maar ook bedreigingen zijn van het gebruik van sociale media in de klas. Tal van digitale voorbeelden, die vrijwel direct toegepast kunnen worden, passeren de revue: hoe maak je een digitale mindmap om een onderwerp gestructureerd samen te vatten?, hoe voer je een digitale brainstorm rondom een onderwerp?, of hoe activeer je voorkennis via een digitale postermuur? Et. cetera.


Verdiepingssessie Mediawijsheid: Wat is wijsheid? #mediawijsheidcompetenties?

Online presentatie over de invoer van Mediawijsheid als collegebreed vak

De afgelopen jaren werd Mediawijsheid als een containerbegrip gebruikt voor alles wat te maken had met ‘oude en nieuwe’ media, ict en hoe je hiermee moest werken. Maar wat is mediawijsheid nu echt? Wat betekent dit voor jou als docent? Wat moet je kunnen als docent? De meeste scholen beseffen inmiddels dat er ‘iets’ met mediaopvoeding en sociale media moet gebeuren. Maar wat en hoe dan en wat betekent dit nu concreet voor de docent?

Kennisnet helpt docenten inzicht te krijgen in wat mediawijsheid is en hoe mediawijs te worden. In dit kader wordt er op donderdag 12 september een verdiepingssessie over mediawijsheid georganiseerd. Uitgangspunt in de sessie is een door Mediawijzer.net en Kennisnet ontwikkeld Competentiemodel Mediawijsheid. Gezamenlijk zullen we de competenties onder de loep nemen en vertalen naar de onderwijspraktijk van docenten in het voortgezet onderwijs en mbo. Er worden praktische richtlijnen en tips gegeven over de wijze waarop je mediawijs kunt worden en deze competenties kunt toepassen in jouw onderwijs. Patrick Koning vertelt zijn ervaringen (zie bovenstaande video) ten aanzien van het ontwikkelen van mediawijsheidcompetenties van docenten op zijn school Koning Willem I College.


Het Nieuwe Pesten

Workshop over het nieuwe pesten: wat? hoe? en wat niet?

Workshop over het nieuwe pesten binnen het mini-congres: “Veilig Leerklimaat” van het Koning Willem I College en AOB Dekkers in Kloosterhotel: “Zin in werk” in Vught.


Welke small step gaat U morgen zetten?

Presentatie over professionaliseren, experimenteren en verbinden om leren in 2020 vorm te geven als docent

De ontwikkelingen op technologisch, maatschappelijk en politiek vlak gaan razendsnel. Deze ontwikkelingen hebben invloed op het leren in 2020. In deze presentatie krijgt de docent handvatten om met deze ontwikkelingen om te gaan.

Door als docent op een moderne manier jezelf te professionaliseren, te durven experimenteren en jezelf te verbinden met anderen kom je in een proces waarin falen niet bestaat. #FAIL = First Attempt in Learning.


Ervaar het landschap van sociale media

Workshop over het gebruik van sociale media in het onderwijs tijdens de docentendag van Visio

In 2011 bleek dat uit een onderzoek van de Academie voor Media en Maatschappij dat een groot deel van de problemen met sociale media en mobiele apparatuur in het onderwijs te wijten is aan de naïviteit van het onderwijs:

Volgens Liesbeth Hop, woordvoerster van de Academie voor Media en Maatschappij, begint het probleem al bij de naïviteit van het Nederlandse onderwijs: “Ze zijn onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden van de huidige mobieltjes en smartphones”, zegt ze.

Aan de hand van de Sociale Media Bingo wordt met elkaar het landschap van sociale media verkend met als doel te leren wat de mogelijkheden van sociale media en mobiele apparatuur zouden kunnen zijn in het klaslokaal.

Met elkaar wordt in gesprek gegaan over de mogelijke kansen, maar ook bedreigingen. Tal van digitale voorbeelden, die vrijwel direct toegepast kunnen worden, passeren de revue: hoe maak je een digitale mindmap om een onderwerp gestructureerd samen te vatten?, hoe voer je een digitale brainstorm rondom een onderwerp?, of hoe activeer je voorkennis via een digitale postermuur?

Natuurlijk zijn er echte prijzen te winnen met de Sociale Media Bingo.


Survivaltips voor ouders

Workshop over: “Hoe leer ik mijn zoon/dochter wijs te surfen op het internet?

Een leven zonder internet is niet meer voor te stellen. Even het nieuws lezen op NU.nl, via Facebook oude schoolvrienden ontdekken, tijdens The Voice of Holland Twitteren of inkopen doen bij Bol.com. Een wereld vol ongekende nieuwe mogelijkheden.

Maar hoe zorg je er voor dat je zoon of dochter verstandig van het internet gebruik gaat maken? De jeugd van nu is absoluut mediaVAARDIG, maar niet mediaWIJS. In deze workshop krijg je als ouders een aantal overlevingstips aangereikt om je zoon of dochter te helpen mediaWIJZER over het internet te surfen.


Mediawijsheid als vak

Workshop de implementatie van mediawijsheid als vak binnen het Koning Willem I College voor het IJzersterk management congres van het Consortium voor Innovatie.

Vanuit de centrale visie op extra bagage van leerlingen is besloten om het vak mediawijsheid en denkvaardigheden voor elke leerling in te voeren vanaf schooljaar 2012-2013.

In het vak Mediawijsheid leren studenten om te gaan met de kansen en bedreigingen die mobiele apparatuur en sociale media met zich meebrengen. Doordat onderwerpen als “de vrijheid op internet”, “de gevaren van game- en online communicatieverslaving” en “het verstandig omgaan met Facebook” zijn opgenomen, wordt meteen op een eigentijdse manier voor een deel invulling gegeven aan Loopbaan en Burgerschap.

De presentatie gaat in op de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan bij de gecentraliseerde invoering van het vak Mediawijsheid. Via antwoorden op de waarom? wat? hoe? waarmee? en wanneer? vragen krijgt u inzicht in het doorlopen proces inclusief de DO’s en DON’Ts.


Mediawijsheid als vak

Presentatie voor LRN21 netwerk over het vak mediawijsheid op 5 maart 2013.


Ervaar het landschap van sociale media

Workshop over het gebruik van sociale media in het onderwijs tijdens de week van de mediawijsheid bij het CvI samen met Karin Winters.

De presentatoren Patrick Koning en Karin Winters herhalen de workshops van woensdag in de ochtend van donderdag 17 januari 2013. Ze zullen u verrassen met een pakkende duo presentatie waarin zij het beste uit u, zichzelf en Social Media halen. In ieder geval “handen uit de mouwen” en 2,5 uur sociaal aan de slag!

Ervaar het landschap van sociale media

Workshop over het gebruik van sociale media in het onderwijs tijdens de week van de mediawijsheid bij het CvI.

In de ochtend van 16 januari neemt Patrick Koning je mee in het landschap van sociale media:

Wat zijn de mogelijke kansen en de bedreigingen bij het gebruik van Social Media?

Aan de hand van de Sociale Media Bingo wordt met elkaar het landschap van Social Media verkend, met als doel te leren wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn van sociale media en mobiele apparatuur in het klaslokaal. Natuurlijk zijn er echte prijzen te winnen met de Sociale Media Bingo.


Mediawijsheid als vak

Presentatie over de implementatie van het vak Mediawijsheid binnen het Koning Willem I College tijdens de Onderwijsdagen 2012.

Scholen zoeken naar mogelijkheden om gebruik te maken van mobile devices en sociale media om zo aan te sluiten bij de leefwereld van de studenten. Het Koning Willem I College is vorig schooljaar gestart met de invoering van het vak mediawijsheid. Hierbij wordt ingegaan op de kansen die mobile devices en social media voor de student met zich meebrengen, maar ook op de mogelijke gevaren.

Tijdens deze presentatie wordt ingegaan op de achterliggende visie en de stappen om van het idee naar de daadwerkelijke realisatie te gaan (via ADDIE-model). Laat u inspireren!


Workshop Sociale MEdia

Malmberg bij Consortium voor Innovatie in’s-Hertogenbosch.

Doel van de workshop was het geven van een overzicht van de leefwereld van de student op het gebied van sociale media en de mogelijkheden voor Malmberg om hierop in te spelen.


Zoeken in het digitale bos

Workshop voor de Kring vrienden van ’s-Hertogenbosch.

Het internet bevat miljoenen websites met zeer veel informatie. Zoeken op het woord ‘vakantie’ levert circa 21 miljoen hits. Hoe kunnen deze 21 miljoen hits teruggebracht worden tot een beperkt aantal websites die gaan over de vakantie die bij u past?

In deze workshop leert u hoe in het digitale bos snel de website kunt vinden die u nodig heeft. Met bijvoorbeeld Google kunt u, door beter gebruik te maken van de mogelijkheden, sneller tot de juiste informatie komen. Deze mogelijkheden komen uitgebreid aan bod, maar ook wordt vooral geoefend om een betere zoeker te worden.


Just do IT inspiratie – web 2.0 voorbeelden voor de leraar 2.0

Presentatie tijdens de conferentie “Leefwereld van de leerling” van het consortium voor innovatie.

In 60 minuten zapt het publiek van onderwerp naar onderwerp, denk hierbij aan:

 • Videoinstructie via youtube, Google Video en iPhone.
 • Nederlands spreken in het Web 2.0 tijdperk.
 • Schriftelijke instructies via docenten weblog.
 • Studenttevredenheid via Google Docs.
 • Mediawijsheid – zoeken, social bookmarking, rss, webloggen.
 • Live registratie kick-off’s op Internet.De insteek van de presentatie: bewezen “just do it” voorbeelden om mee naar school te nemen voor de Leraar 2.0. De voorbeelden worden onderbouwd vanuit de leefwereld van “de student” en vanuit “het leren”.

Het publiek bepaalt de onderwerpen, de volgorde en de tijd dat aan het onderwerp besteedt wordt. Uitgangspunt het uitwisselen van ervaringen.

Doel van de presentatie is om concrete, simpel te gebruiken, voorbeelden te tonen van het gebruik van Web 2.0 in de klas. Het publiek de onderwerpen, de volgorde en de tijd dat aan het onderwerp besteedt wordt. Tevens worden ervaringen uitgewisseld.

Alle voorbeelden worden getoond en worden daadwerkelijk gebruikt in het onderwijs.

Door het bepalen van de onderwerpen, de volgorde van onderwerpen en de tijd dat aan een onderwerp besteedt wordt. Zo bepaalt het publiek de inhoud. Daarnaast wordt in de zaal geïnventariseerd of men soortgelijke initiatieven heeft ontplooid en wat de ervaringen zijn.

Alle onderwerpen zijn daadwerkelijk gebruikt in lessen aan de ICT-Academie van het Koning Willem I College. Gebruik wordt gemaakt van Youtube, iPhone, Google, Wikipedia, et cetera. Tevens is feedback gevraagd van de studenten.


Lesmateriaal – het gebruik van nieuwe media

Introductie voor de workshop over eXe Learning tijdens de studiedag van de ICT-Academie van het Koning Willem I College.

In deze introductie wordt gepoogd docenten te prikkelen om op een andere manier lesmateriaal te ontwikkelen.

Dit door de ontwikkeling van de media, inzichten in de werking van hersenen en de opkomst van nieuwe leertheorieën te benoemen.


Hap Snap Inspiratie!

Presentatie voor het NNOAL van het Koning Willem I College.

In deze presentatie worden een 6-tal voorbeelden getoond met het werken van Web 2.0 in de klas.


Start je eigen weblog in 10 minuten!

Workshop voor de communitydag van het Koning Willem I College.

In deze workshop wordt in korte tijd geleerd een eigen weblog te starten in WordPress.

Workshop Webloggen

View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: webloggen wordpress)

Screencasting4M@tchpointICT

Presentatie voor de werkgroep M@tchpoint ICT van het Koning Willem I College.

In deze presentatie deel ik mijn ervaring met het maken van screencasts voor de ICT-Academie in het kader van het Masterpieces project.


Web 2.0 for Teachers

Presentatie voor de algemene studiedag van het Koning Willem I College.

In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen op het internet en de mogelijkheden om dit toe te passen in het onderwijs.


e-Learning@IT-Academy

Presentatie voor het project Cocare Digital met 21 deelnemers uit Estland, Lithouwen, Spanje en Cyprus van de sector Verzorging en Verpleegkunde (januari 2008).

In deze presentatie wordt een beeld geschetst van de manier waarop op de ICT-Academie ICT wordt ingezet in het leerproces. Aan bod komen o.a. N@tschool, Blackboard, Aries PC Technician, ECDL en Web 2.0.


Conference on IT

Presentatie voor M@tchpoint ICT (november 2007).

In deze presentatie wordt een samenvatting gegeven van mijn bezoek aan het Conference on IT van november 2007 in Nashville.


Formatief beoordelen

Presentatie voor de directies van het Koning Willem I College (februari 2007) en medewerkers van de afdeling Multimedia Art en Performance (mei 2007).

Tekst volgt.

Omdat dit Koning Willem I College intern materiaal is, kun je een mailtje sturen als je de presentatie wilt ontvangen.


Proeve van Bekwaamheid – Good Practice ICT-Academie

Presentatie (december 2006) voor de directies en Examen Commissies van het Koning Willem I College.

In deze presentatie wordt in een drietal stellingen toegelicht hoe op de ICT-Academie afgelopen 3,5 jaar stap-voor-stap het examenproces is omgezet van een eindterm gericht manier van waarderen naar een competentie gerichte manier van waarderen.

De stellingen zijn:

 • De enige haalbare manier van toetsen is een Proeve van Bekwaamheid;
 • Leren en Waarderen moet een cirkel vormen;
 • Experimenteren om te leren.

De presentatie wordt afgesloten met een aantal tips en tops.


Leren en Waarderen : Wat?, Hoe? en ook Wat nooit!

Presentatie (april 2006) op het Bits, Brains en Games congres van het Consortium voor Innovatie.

De ICT-opleidingen aan de ICT-Academie van het Koning Willem I College is sinds septem­ber 2003 gestart met competentiegericht leren en waarderen. Na een audit van het KCE wordt waardering uitgesproken voor de gekozen aanpak op de ICT-Academie:

In het competentie gericht onderwijs heeft echter vooral formatieve toetsing plaats waar terug­koppeling van de resultaten een belangrijke stap in het onderwijsproces vormt. Ook summatieve toetsing heeft eerder het karakter van een logische laatste stap dan een op controle van kennis gerichte beproeving. Leerlingen krijgen met betrekking tot hun Proeve van Bekwaamheid individuele feedback.

U krijgt inzicht in het Waarom? van de aanpak, de opzet (het Hoe?) met aandacht voor formatieve en summatieve kant van toetsen. Verder wordt ook ingegaan op de organisatie van het onderwijs. Tot slot komen de ondervonden valkuilen (Wat nooit!) aan bod.


Kijkje in de Keuken van: De ICT-Academie

Presentatie (september 2005) aan medewerkers van het Koning Willem I College
Presentatie over de aanpak van het competentiegerichte ICT-onderwijs bij de opleiding medewerker ICT.

Allereerst wordt de manier van leren toegelicht aan de hand van de ontwikkelde samenhang tussen projecten, practica en themalessen. Hierdoor is een leerling in staat om samen met een maatje zijn eigen studie te plannen. Kernwoorden hierbij zijn eigen tempo, eigen interesse en eigen niveau, echter binnen een strak rooster en een minimum aan lokaalwisselingen.

Ten slotte wordt ingegaan op de manier van waarderen binnen de ICT-Academie op basis van een Proeve van Bekwaamheid (PvB). Waarom is gekozen voor een PvB? Hoe ziet deze eruit? En welke tips en tops zijn er te geven vanuit de opgedane ervaring.


Leren en Waarderen op de ICT-Academie

Aantal presentaties (in september 2005) aan directie en medewerkers van diverse ROC’s, o.a. ROC A12, Zadkine College en het Deltion College.

Presentatie over de aanpak van het competentiegerichte ICT-onderwijs aan het Koning Willem I College in Den Bosch. In deze presentatie wordt ingegaan op de kenmerken van de drie opleidingen:

 • medewerker ICT;
 • medewerker beheer ICT;
 • ICT beheerder.

Vervolgens worden deze kenmerken toegelicht om zo dieper inzicht te geven in de gemaakte keuzes, oftewel: hoe worden eigen tempo, eigen interesse, eigen niveau, et. cetera. gerealiseerd binnen een strak rooster met een minimum aan lokaalwisselingen.

Ten slotte wordt ingegaan op de manier van toetsing binnen de ICT-Academie op basis van een Proeve van Bekwaamheid (PvB). Waarom is gekozen voor een PvB? Hoe ziet deze eruit? En welke tips en tops zijn er te geven vanuit de opgedane ervaring.


In 15 Minuten – Life after University (version 2)?

Studievoorlichting Informatica (april 2003) van Katholieke Universiteit Nijmegen.

Deze presentatie geeft inzicht in een mogelijke (mijn) carriere na de studie Informatica aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Als je de presentatie wilt ontvangen, klik dan hier.