De volgende presentaties heb ik afgelopen jaren in diverse vormen gegeven op bijeenkomsten en congressen. Op deze pagina staan de originele presentaties, sommige in het Engels en anderen in het Nederlands.


How 2 Succesfully adopt Webservices?

Ledenbijeekomst (Januari 2003) van het NGI (helaas afgezegd vanwegen ziekte)

This presentation was formed around 2 conclusions:

 • Today there´s no common definition of web services, but there are two common perspectives:
  • Business: “How to deal with an increased volatility?”
   • Be an Adaptive Enterprise
   • Be Agile Integrated in your Ecosystem
   • Agility requires a change from static to dynamic integration
  • IT: “How to deal with dynamic integration?”
   • Agility requires a change from proprietary to internet-Standard
   • HTTP, XML, SOAP, WSDL and UDDI are necessary internet-Standards
   • Some standards are under construction or missing
 • H2 Successfully adopt Web Services
  • A combined Business and IT perspective is necessary, and
  • therefore use an integrated Architecture approach

Adaptive Integration – Application Integration in the 21st Century

EAI Forum (november 2002) van IIR Training.

This presentation was formed around 7 guidelines of Adaptive Integratoin

 • Adaptive Integration delivers Agile Integration in your Ecosystem
 • A holistic approach for Adaptive Integration is necessary for getting the benefits
 • XML is the overall standard of choice
 • Adaptive Guidelines for Integration with Customers/Employees:
  • Be open in transport
  • Be flexible in presentation
 • Guidelines for Integration within your Company
  • Be asynchronous in transport
  • Be pragmatic in semantics (= don’t wait for a standard)
  • Use an Integration Broker for difference in Semantics and reduce Complexity
 • Adaptive Guidelines for Integration with other Companies
  • Use an Integration Broker for difference in Transport
 • The technology of Web Services will deliver easier and cheaper Adaptive Integration in your Ecosystem

(Enterprise) Application Integration – een overzicht

Theorie in Praktijk seminar (november 2000) van het S.E.R.C.

Met de definitieve doorbraak van het Internet en hiermee het zakendoen via het Internet (E-business) is Enterprise Application Integration (oftwel EAI) het nieuwe buzzword van de IT Industrie, want “E-business = Integratie”. Het is het integreren van de eigen bedrijfsprocessen met die van klanten, zoals het via een website verkopen van producten, maar ook het ontsluiten van deze processen voor medewerkers, partners, leveranciers en andere spelers in het eigen marktsegment zoals bijvoorbeeld E-marketplaces.

Het maakt de eigen bedrijfsprocessen sneller en goedkoper: de noodzakelijke randvoorwaarde om te overleven in het E-Business tijdperk. Door het integreren van deze bedrijfsprocessen ook het integreren van de onderliggende IT-systemen met zich meebrengt wordt er onder de vlag van EAI momenteel een hoos aan producten: Application Servers zoals Websphere of IPlanet, Message Oriented Middleware zoals MQSeries, MSMQ of MessageQ, Integration Brokers zoals MQSeries Integrator, E-bizz, E*Gate en Bizztalk Sever, en standaarden: XML, SOAP, E-speak en UDDI, aan de man gebracht worden. Zo langzamerhand is het voor de moderne IT-manager onmogelijk om het overzicht te bewaren, laat staan om strategische keuzen te maken met betrekking tot het inzetten van deze technologie. In deze presentatie wordt een helder overzicht gepresenteerd van de beschikbare technologien en de toepassingmogelijkheden hiervan.


5-kEy-business issues

Oktober Carrousel (oktober 2000) van Cap Gemini Ernst & Young

Ieder zichzelf respecterende organisatie doet aan e-business of is ten minste bezig dit zo snel mogelijk te realiseren. Doordat e-business zijn oorsprong vindt in internettechnologie, wordt de transformatie naar e-business in menige organisatie puur technologisch ingestoken. Er wordt ‘snel een website in elkaar geknutseld’. Maar het opzetten van een e-business strategie heeft juist een sterke relatie met de business. De technologische aspecten van e-business hebben niet alleen een sterke impact op de business, maar maken ook een heroverweging van sommige aspecten van de bedrijfsvoering noodzakelijk.

In deze ronduit interessante duopresentatie geven de heren aan de hand van vijf kEy-business issues uit de praktijk u inzicht in de factoren die een succesvolle opzet garanderen.


Het wat, hoe en waarom van gedistribueerde componenten

Oktober Carrousel (oktober 1999) van Cap Gemini Ernst & Young

Vandaag de dag wordt de moderne IT-Manager overspoeld met diverse technologie in het kader van Gedistribueerde Componenten: Internet Computing, Cor­ba, Com­ponent Based Development, Enter­pri­se Java Beans, Application Ser­vers, Distributed Com, etc.

Het wordt steeds moeilijker om het over­zicht te bewaren, laat staan om strate­gische keuzen te maken met betrekking tot het inzetten van deze technologie. In deze presentatie wordt invulling gegeven aan het Waarom? van deze technolo­gie, dat wil zeggen de kansen die gecreëerd kunnen worden in de huidige sterk veranderende omge­ving (24-uurs eco­no­mie, alternatieve distri­bu­tiekanalen, productcombinaties, etc.), het “Wat?” door de positionering van deze technologie in een door Cap Gemini ontwikkeld multi-tier client/server raam­werk en het Hoe door mid­del van best-practices. Deze best-practices zijn door Cap Gemini in de loop der tijd middels een groot aantal projecten ontwikkeld.


Seriously surfing into the future with Distributed Components

Seminar (1999) van Oracle

Vandaag de dag wordt de moderne IT-Manager overspoeld met technologische termen als Internet Computing, Corba, Component Based Development, Mission Critical Computing, Application Ser­vers, Distributed Com, etc. Zo langzamerhand wordt het onmogelijk om het overzicht te bewaren, laat staan om strategische keuzen te maken met betrekking tot het inzetten van deze technologie.

In deze presentatie wordt invulling gegeven aan het Waarom? van deze technologie, d.w.z. de kan­sen die gecreerd kunnen worden in de huidige sterk veranderende omgeving (24-uurs eco­no­mie, alternatieve distri­bu­tiekanalen, productcombinaties, etc.), het Wat? door middel van de positionering van de ter­mino­logie in een multi-tier client/server raamwerk en het Hoe? door middel van best-practices.


Third generation internet applications

Oktober Carrousel (oktober 1997) van Cap Gemini Ernst & Young