In deze weblog zet ik mijn persoonlijke gedachten op het internet over leren en doceren. Deze weblog schrijf ik op persoonlijke titel en is derhalve geen weerslag van gedachten, intenties, plannen of strategieën van mijn huidige of vorige werkgevers.

Op deze weblog kan gereageerd worden, echter wordt ongepast commentaar verwijderd.