Koning Willem I College actief op sociale media: Twitter, Hyves, Facebook en YouTube

Misschien heb je het al gemerkt? De afdeling Public Relations van het Koning Willem I College heeft afgelopen maanden hard gewerkt om een social media strategie uit te werken. De stratiegie bestaat uit: een PR-plan voor social media; een social media werkgroep met vertegenwoordigers uit het college; een social media protocol voor medewerkers. Kartrekker binnen […]

Read More

Eerste certificaten behaald van de pilot Mediawijsheid

Tot 1 juni hadden de studenten de tijd om de eindopdracht voor Mediawijsheid in te leveren. De eindopdracht bestaat uit het beantwoorden van de vraag: Welke rol spelen sociale media in jouw leven? in de vorm van een presentatie en een verantwoordingsverslag. Voor degene die de pilot via mijn blog gevolgd hebben, volgt hier een […]

Read More

Digitaal jaarverslag van het Koning Willem I College: start met vakken Denkvaardigheid en Mediawijsheid in 2012

Afgelopen weekend is het digitaal jaarverslag van 2011 van het Koning Willem I College uitgebracht. Met uiteraard het voorwoord in de vorm van een video. Deze video is op Youtube te bekijken. In het jaarverslag kijkt Coen Free tevens vooruit naar 2012 en noemt hier het Koersboek MBO ’15 waarin de koers voor de komende […]

Read More