Educatief kennisplatform YouDipity Author van Threeships live

Het Koning Willem I College is gebruiker van Threeship’s N@tschool. Afgelopen week ontving ik een persbericht van Threeships waarin het Educatief kennisplatform YouDipity Author aangekondigd wordt: Vandaag is het nieuwe kennisplatform YouDipity Author live gegaan op www.youdipity.com. De website biedt een auteurstool voor het maken van content zoals e-learning materiaal, digitale werkboeken en diagnostische toetsen. De […]

Read More

Lezen van beeldscherm en/of papier – PrintWhatYouLike als hulpmiddel

Uit mijn onderzoek van de Leergang TEL is een van de conclusies dat studenten de keuze willen hebben om van beeldscherm of papier te lezen. Binnen de ICT-Academie zijn we overgegaan van lesmateriaal in de vorm van pdf-jes naar lesmateriaal gemaakt in eXe Learning. Het gebruik van eXe Learning biedt de mogelijkheid om lesmateriaal in […]

Read More

Hoofdlijnen ADDIE-model voor het ontwikkelen van leerarrangementen

Een van de blokken van de Leergang TEL ging over het ADDIE-model en het leren toepassen hiervan. In eerdere blogposts heb ik hier in stukjes bij stil gestaan, echter the big picture heb ik nog niet geschetst. Het ADDIE-model beschrijft vijf fasen om van een idee voor een leerarrangement tot een invoering in het klaslokaal […]

Read More

Sessie 3.4 – Het analyseren van gegevens

Vandaag de laatste sessie van de Leergang TEL waarin zowel het kwalitatieve als het kwantitatieve onderzoek omgezet gaat worden in een eindverslag. Voordat je het eindverslag kunt opstellen, zul je eerst de gegevens moeten analyseren in het licht van je onderzoeksvraag. Het analyseren kent twee vormen op basis van de twee soorten onderzoek: Kwalitatieve analyse […]

Read More