Van microblogging naar nanoblogging – van Twitter naar Flutter

Tijdens mijn zoektocht naar Twitter-informatie ter voorbereiding van een workshop dat ik binnenkort ga geven over dit onderwerp, kwam ik op iets bijzonders: nanoblogging. Bij Twitter (microblogging) 140 karakters om te bloggen. Bij Flutter (nanoblogging) slechts 26 karakters en ingebouwde mogelijkheden om woorden slim af te korten. Eveneens integratie met Facebook, Twitter, et. cetera. Jammer […]

Read More

Sneak preview: Ubuntu Linux als Desktop project in eXe Learning

Zoals ik in een eerdere blogpost al meldde ben ik bezig met het (door)ontwikkelen van het project “Ubuntu Linux als Dekstop” voor de ICT-Academie. Naast het overzetten naar eXe Learning (tot nu toe werd al het materiaal in een pdf-document aangeboden) wordt volledig ingegaan op de laatste versie 10.04. Alle studietaken zijn aangepast en getest […]

Read More

Hoofdlijnen ADDIE-model voor het ontwikkelen van leerarrangementen

Een van de blokken van de Leergang TEL ging over het ADDIE-model en het leren toepassen hiervan. In eerdere blogposts heb ik hier in stukjes bij stil gestaan, echter the big picture heb ik nog niet geschetst. Het ADDIE-model beschrijft vijf fasen om van een idee voor een leerarrangement tot een invoering in het klaslokaal […]

Read More
Threeships n@tschool

Natschool draait onder beta Firefox 4.0

De afgelopen jaren was ik erg kitisch op het niet tijdig beschikbaar zijn van n@tschool onder een nieuwe versie van Firefox. Al enige maanden draai ik beta’s van Firefox 4.0. Tot mijn grote vreugde werkt vanaf deze week n@tschool onder Firefox 4.0 beta doordat de Threeships plugin compatable is. Bijzonder, want tot nu toe duurde […]

Read More