Afsluiting #Velon2018

Voor de afsluiting van het VELON Congres 2018 heb ik gekozen voor: “de ijsberg onder water: spelen om te leren” van Rob Martens. Rob Martens begint zijn keynote met het verhaal van de eiersorteermachine. Hij vergelijkt het huidige onderwijssysteem met een eiersorteermachine. Studenten worden via selectie (door een te vroege keuze te moeten maken of […]

Read More

Zelfsturing in het hbo?! #velon2018

De workshop: zelfsturing in het hbo begint met een mentimeter-poll waarin gevraagd wordt: Waar denk je aan bij zelfsturing? De nieuwste pabo heeft hiervoor het volgende beschreven: “De opleiders zijn er voortdurend op gericht het zelfsturend vermogen van de student aan te spreken, ten behoeve van de vorming van een zelfsturende professional.”. Binnen de nieuwste […]

Read More

Klassenmanagement met digitale technologie #velon2018

In de sessie: “klassenmangement met digitale technologie” worden drie onderzoeken toegelicht. Professioneel kijkgedrag van leraren Sharissa van Driel licht haar onderzoek toe naar het kijkgedrag van leraren in relatie met klassenmanagement. Voor veel (beginnende) leraren is klassenmanagement een uitdaging. En effectief klassenmanagement is direct gekoppeld aan goede leerresultaten. De basis van goed klassenmanagement wordt gevormd […]

Read More

Aanstaande leraren opleiden die het verschil (gaan) maken! #velon2018

Monique van der Heijden heeft onderzoek gedaan naar de leraar als change agent in het onderwijs. In haar workshop gaat ze in op haar promotie onderzoek: 1) leraren zijn sleutelfiguren in veranderen van de onderwijspraktijk, 2) leraren moeten hun “professional agency” benutten (de ruimte om eigen keuzes te maken en 3) als change agent functioneren. […]

Read More

Krachtgericht leren #velon2018

De eerste workshop die ik gekozen heb om te volgen is: “Krachtgericht Leren: cross-overs tussen lerarenopleidingen en scholen en tussen alle niveau’s in onderwijsorganisaties”. Interessante start is een activerende vraag die je bij de deur meekrijgt van een aantal basisschoolleerlingen. Deze basisschoolleerlingen zitten ook in het panel. De basisschoolleerlingen krijgen meteen het woord. Ze gaan […]

Read More