Mbo en lerarenopleiding – Een initiatief in Brabant wil de kloof overbruggen

In Profiel Actueel verscheen vandaag een artikel dat ik geschreven heb samen met collega’s van Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT), ROC Tilburg en Helicon.

Zo vanzelfsprekend als het basisonderwijs zich tot de pabo verhoudt, of het voortgezet onderwijs tot de reguliere bacheloropleidingen, zo complex is de verhouding tussen mbo en de lerarenopleiding. Dit besef is bij zowel het mbo als de lerarenopleiding aanwezig en de afgelopen jaren zijn samen al grote stappen gemaakt om de afstand te overbruggen. Het concreet invulling geven aan het mbo binnen het curriculum van de lerarenopleidingen in het algemeen en in het uitstroomprofiel voor het beroepsonderwijs is momenteel in volle gang.

Deze notitie, die door drie mbo – instellingen in Brabant is opgesteld in nauwe samenspraak met Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) schetst allereerst de geschiedenis van de lerarenopleidingen en het mbo en zoomt vervolgens in op de vraag wat kenmerkend is voor het mbo. Doel van deze notitie inzicht te geven in de specifieke rollen van de mbo-leraar. Zo kan gezamenlijk richting geven worden aan de invulling van het curriculum van de lerarenopleidingen in het algemeen en aan het uitstroomprofiel voor het beroepsonderwijs.

Lees hier de volledige notitie.