Klassenmanagement met digitale technologie #velon2018

In de sessie: “klassenmangement met digitale technologie” worden drie onderzoeken toegelicht.

Professioneel kijkgedrag van leraren
Sharissa van Driel licht haar onderzoek toe naar het kijkgedrag van leraren in relatie met klassenmanagement. Voor veel (beginnende) leraren is klassenmanagement een uitdaging. En effectief klassenmanagement is direct gekoppeld aan goede leerresultaten. De basis van goed klassenmanagement wordt gevormd door zien en interpreteren.

In het onderzoek wordt een eye-track-birl gebruikt. Een 60-tal leraren heeft momenteel meegedaan aan het onderzoek. Met de bril wordt in kaart gebracht naar wie een leraar kijkt en welk gedrag hij vertoont in het kader van klassenmanagement. Cruciale situaties zijn bij beginnende leraren zijn: de binnenkomst bij de les, de start van de les, een overgang van de ene werkvorm naar de andere werkvorm en het afsluiten van de les. Bij ervaren leraren is een tweedeling te vinden: leraren die bewust met klassenmanagement bezig zijn en leraren die niet bewust bezig zijn met klassenmanagement. En los van of dit nodig is.

Virtuele klassensimulaties
Hanneke Theelen licht haar onderzoek toe naar het gebruik van een 3D bril.

Het welzijn van een leraar hangt af van de balans van spanning en self-efficacy. Zeker bij beginnende leraren is dit een leerproces omdat de spanning groot kan zijn en het gevoel van zelfvertrouwen nog laag. Leraren die interpersoonlijk sterk zijn ervaren een hoge mate van welzijn doordat er een goede balans is tussen spanning en self-efficacy. Tussen de theorie over klassenmanagement (bij de lerarenopleiding) en de praktijk in de les (tijdens de stage) zit een groot gat. Met behulp van simulaties is dit gat mogelijk te dichten. Er zijn 10 leraren gefilmd tijdens hun les met een 3D-camera. Leraren in opleiding bekijken deze 3D-video met behulp van een 3D-bril. Samen met de Roos van Leary gaan ze bekijken hoe ervaren leraren in de praktijk reageren op bepaalde situaties.

Uit het onderzoek blijkt dat de spanning significant afneemt en de self-afficacy significant toeneemt. Daarnaast blijkt dat na de simulatie de leraren in opleiding de theorie beter beklijft. Een aantal technologische puntjes: niet alle smartphones kunnen 3D-beelden tonen, sommige studenten worden misselijk, de kwaliteit van beeld en geluid is nog niet optimaal en het dragen van een bril over een bril zit niet altijd lekker.

EarCoachforTeachers
De aanleiding het onderzoek: het gebruik van een oortje tijdens het uitvoeren van een beroep, ligt in de waarneming dat in veel beroepen dit al gebeurd: scheidsrechters, politie, beveiligers, acteurs, et. cetera. Het onderzoek doen naar het gebruik van een oortje bij het worden van een goede leraar is dan interessant:

Heeft real time coaching een toegevoegde waarde voor het leren van de leraar in opleiding?

Met als uitgangspunt dat het makkelijk in te zetten moet zijn. Het idee om bestaande smartphones te gebruiken en hiervoor een app te vouwen werd geboren. In de zomer van 2018 komt de ontwikkelde app in de AppStore beschikbaar. De app (gedemonstreerd voor Android; na release komt er ook een iOS versie) kent twee modi: als leraar in opleiding of als lerarenopleider. Naast persoonlijke gegevens inzien of aanpassen, kun je als leraar in opleiding coach-sessies aanmaken. Bij het aanmaken van een coach-sessie geef je een leerdoel aan met sleutelwoorden waarop je gecoacht wilt worden. Deze sleutelwoorden zijn afspraken tussen de lerarenopleider en leraar in opleiding. Sleutelwoorden koppel je aan effectief gedrag, bijvoorbeeld: ik-boodschap. Als lerarenopleider gebruik je dan het woord: ik-boodschap om de leraar in opleiding te helpen op dat moment de ik-boodschap te gebruiken. De app toont de sleutelwoorden (maximaal 5) waarop je kunt klikken. De app helpt om niet te vaak sleutelwoorden te roepen naar de leraar in opleiding.

Drie mooie onderzoeksprojecten om kennis van te nemen.