Aanstaande leraren opleiden die het verschil (gaan) maken! #velon2018

Monique van der Heijden heeft onderzoek gedaan naar de leraar als change agent in het onderwijs. In haar workshop gaat ze in op haar promotie onderzoek: 1) leraren zijn sleutelfiguren in veranderen van de onderwijspraktijk, 2) leraren moeten hun “professional agency” benutten (de ruimte om eigen keuzes te maken en 3) als change agent functioneren. De onderzoeksvraag betrof:

Op welke wijze en in welke mate kunnen leraren worden gekenmerkt als change agent in de basisschool?

In haar onderzoek heeft Monique van de Heijden de volgende change agent kenmerken ontdekt:

 • Meesterschap
  • focus op leerlingen
  • focus op leren van de leerlingen
  • vertrouwen in eigen kunnen
  • beroepsmotivatie
 • Samenwerken
  • professionele collegialiteit
 • Ondernemerschap
  • focus op innovatie op klasniveau
  • focus op innovatie op schoolniveau
 • Levenslang leren
  • focus op eigen kennisontwikkeling
  • focus op professioneel handelen

Op het moment dat leraren mogen participeren in besluitvorming, er professioneel samenwerking is met collega’s en ze mee mogen doen met visieontwikkeling des te meer er geïnnoveerd wordt op een school. De context waarin een change agent opereert doet er toe! De rol van de schoolleider is een belangrijke factor.

Een zeer interessant onderzoek dat me aan het denken zet over hoe we binnen MBO Opleidingsschool ‘s-Hertogenbosch, het Koning Willem I College en ik in mijn rol als schoolcoördinator met bovenstaande om kunnen gaan.

In het subgroepje zijn we aan de slag gegaan om het gepresenteerde te vertalen naar onze eigen situatie. Een aantal quotes: “De context is van grote invloed, dus zul je als opleidingsmanager die juiste context moeten creëren. 25% is change agent. Een kritische massa.”, “Koppel stagiairs aan change agents.”, “Leg in het curriculum de focus op de leerling en het leren van de leerling door dat in leerwerktaken mee te nemen.” en “Laat change agents de anderen besmetten door het delen van kennis.”.