Krachtgericht leren #velon2018

De eerste workshop die ik gekozen heb om te volgen is: “Krachtgericht Leren: cross-overs tussen lerarenopleidingen en scholen en tussen alle niveau’s in onderwijsorganisaties”.

Interessante start is een activerende vraag die je bij de deur meekrijgt van een aantal basisschoolleerlingen. Deze basisschoolleerlingen zitten ook in het panel. De basisschoolleerlingen krijgen meteen het woord. Ze gaan met de deelnemers in gesprek aan de hand van het kaartje. Ze vragen goed door en benoemen kwaliteiten van de deelnemer na het gesprek.

Fred Korthagen leidt de workshop.

UI-model

Fred Korthagen legt de link van de start naar het doel van de workshop. Hij licht toe dat het concept Krachtgericht leren dat met een aantal (opleidings)scholen ontwikkeld is vandaag wordt behandeld. Dit concept is wetenschappelijk onderbouwd. Een van de betrokken benoemt de waarde van het gezamenlijke concept: het met elkaar, zowel binnen als buiten de school, met elkaar de neuzen dezelfde kant op hebben staan. De zelfde taal spreken. Buiten de school wordt naast de ouders ook de lerarenopleidingen en de gezamenlijke opleidingsscholen bedoeld.

In een vervolgstap wordt de vraag meegegeven om met je buurman of buurvrouw in gesprek te gaan over het leerconcept van jouw (opleidings)school: is die er? en wordt die breed gedragen?

Vervolgens wordt het concept krachtgericht leren toegelicht: 1) kwaliteiten actief benutten, 2) belemmeringen bewust hanteren, 3) denken, voelen, willen en idealen aanspreken en 4) inspirerende ervaringen en successen benutten. Onderlegger hierbij vormt het UI-model van Fred Korthagen.

Het basisidee van het UI-model is dat leren echt krachtig wordt als je dieper gaat dan “omgeving” en “gedrag”.

Krachtgericht leren is diepgaand, duurzaam en werkt door in gedrag. Er is in Nederland en in Amerika onderzoek gedaan naar deze vorm van leren. Een van de betrokkenen gaat in gesprek met de basisschoolleerlingen. Ze geven aan dat het fijn is om je kwaliteiten te ontdekken en van andere basisschoolleerlingen te horen dat dit je kwaliteit is. Er ontstaat een positieve sfeer. Dat voelt fijn!

Interessant in de workshop is dat krachtgericht leren in alle vezels van iedereen landt (of moet landen). Oftewel: het is niet iets dat alleen tussen de leraar en de leerlingen speelt. Maar ook tussen leraren, management, lerarenopleidingen, studenten van lerarenopleidingen, et. cetera.

In het vervolg van de workshop gaan we met elkaar aan de slag om krachtgericht leren te oefenen. Aan de hand van een prettige situatie van de een vraagt een andere door op: denken, voelen en willen. Vanuit daar benoem je elkaars kwaliteiten.

Een vraag uit de zaal gaat over hoe je als team met krachtgericht leren aan de slag kunt gaan. Enerzijds moet een vonkje aangewakkerd worden. Dat wil zeggen dat management gelegenheid moet geven om op pad te gaan. Na enthousiasme komt de vraag voor trainingen om met krachtgericht leren aan de slag te gaan. Ook deze moet uiteraard gehonoreerd worden. Daarnaast wordt maandelijks met elkaar gekeken waar we staan, wat gaat gaat en wat er nog beter kan.

Vanuit onderzoek worden drie principes van organisatieontwikkeling benoemd:

  1. concretiseren – concretiseer je visie in concreet handelen in de praktijk;
  2. ontwikkelingsfasen – bij elke fasen horen andere interventies en leiderschapsstijlen;
  3. congruentie – op alle niveaus moet het toegepast/uitgedragen worden.

Bovenstaande principes zijn noodzakelijk om in de gaten te houden om een nieuw concept, bijvoorbeeld: krachtgericht leren, voor elkaar te krijgen.