‘Mediawijsheid in de klas’ op 1 juni bij het Graafschap College!

Op 1 juni mag ik een 3,5 uur durende workshop verzorgen over mediawijsheid 😉 Een flinke tijdinvestering van het Graafschap College en een aantal van zijn medewerkers. Deze tijdinvestering maakt het mogelijk om met elkaar echt die diepte in te gaan EN af te sluiten met een brainstorm waarin de vraag centraal staat hoe het Graafschap College mediawijsheid gaat implementeren. Ik heb er zin in!

De workshop wordt alsvolgt aangekondigd:

Aan de slag met ‘#Mediawijsheid in de klas’!
Jongeren maken intensief gebruik van het internet. Ze consumeren informatie, bijvoorbeeld via google.nl. Ze participeren graag in sociale netwerken als Facebook en Instagram. Daarnaast produceren ze grote hoeveelheden status updates, selfies, likes en video’s. Het internet voorziet in een basisbehoefte van jongeren: verbondenheid. Ze kunnen gewoon niet zonder.

Dat jongeren het medium internet dagelijks gebruiken betekent niet dat ze ook mediawijs zijn.

Ook onderzoek bevestigt het: jongeren zijn lang niet zo mediawijs als ze zelf denken. Dus moeten scholen jongeren leren hoe ze enerzijds verstandig kunnen omgaan met de bedreigingen van het internet en anderzijds hoe ze de kansen van het internet optimaal kunnen benutten.

Inhoud
In de Workshop: Aan de slag met ‘#Mediawijsheid in de klas’! ga je na een korte inleiding en uitwisseling van ervaring over het waarom en wat van mediawijsheid aan de slag met het hoe: hoe maak je jongeren mediawijs? Hierin krijg je allereerst grip op de rollen docent Mediawijsheid en mediawijze docent. Daarna ervaar je twee concrete werkvormen: ‘leren focussen’ en ‘gebruik van sterke wachtwoorden’. Je krijgt inzicht in de pedagogische en didactische uitgangspunten van mediawijsheid. Ten slotte ga je aan de hand van een brainstorm in kaart brengen op hoe je mediawijsheid binnen je eigen expertisegebied vorm kunt geven.

Leerdoelen
Na deze sessie kan je:

  • adviseren waarom het van belang is om aandacht te besteden aan mediawijsheid in het onderwijs;
  • uitleggen wat mediawijsheid is en welke 9 competenties mediawijsheid samen vormen;
  • uitleggen dat aandacht voor mediawijsheid binnen onderwijs breed noodzakelijk is en wie welke rol hiervoor moet vervullen;
  • minimaal twee concrete werkvormen: ‘leren focussen’ en ‘gebruik van sterke wachtwoorden’ toepassen in het onderwijs;
  • aan de hand van (mediawijze) pedagogische en didactische uitgangspunten zelf verder aan de slag met het vormgeven van mediawijsheid in het onderwijs.

Duur

15:30 – 19:00 (inclusief pauze met soep en broodjes)

De slides van de workshop volgend aan het eind van de dag, zodat je er mogelijk je eigen voordeel mee kunt doen.