Benoembaar, bekwaam en bevoegd in het mbo #cvimc

Vanaf 1 augustus word ik projectleider van de Opleidingsschool MBO de we samen met Fontys aan het bouwen zijn op het Koning Willem I College. De reden om de workshop: ‘Benoembaar, bekwaam en bevoegd in het mbo’ te volgen van Yvonne Dijkman en Nathan Soomer van de MBO Raad.

De workshop start met een old school quiz waarin aan de hand van stellingen blijkt hoe lastig het is om vast te stellen of iemand benoembaar is: Mag je een 1e graad docent Engels benoemen om het keuzedeel Duits laten geven?, Mag je iemand met veel ervaring als trainer in een sportschool benoemen als gymdocent? of Mag je een 4de jaars student Pedagogiek het benoemen als docent Rekenen?.

Om scholen te helpen heeft de MBO Raad een service document: ‘Benoembaar, bekwaam en bevoegd’ gemaakt.

Een docent van de lerarenopleiding is breed benoembaar. Dit geeft ruimte om bijvoorbeeld een docent Engels in te zetten als docent Duits of zelfs als docent autotechniek, echter dient het bevoegd gezag zich te verantwoorden voor de kwaliteit van het onderwijs en zal het laatste in praktijk niet voorkomen. Een docent met een diploma van een oude lerarenopleiding (diploma van voor 1991) is benoembaar. Een zij-instromer is benoembaar als hij een hbo-diploma heeft voor het vak dat hij gaat geven, door het bevoegd gezag geschikt wordt verklaard en een PDG-opleiding succesvol heeft afrond. Een zij-instromer die geen hbo-diploma heeft is benoembaar als hij aantoonbaar hbo-werk en denkniveau heeft. Een zij-instromer die nog geen PDG-opleiding heeft afgerond is tijdelijk (maximaal 2 jaar) benoembaar als hij de PDG-opleiding gaat volgen. Een invaldocent is tijdelijk benoembaar (maximaal 2 jaar) als het bevoegd gezag iemand geschikt acht en er afspraken gemaakt zijn om binnen 2 jaar alsnog aan de bekwaamheidseisen te voldoen. Een gastdocent met specifieke kennis en vaardigheden is beperkt benoembaar voor maximaal 4 uur/week op jaarbasis. Hieraan zit geen maximale duur. De LIO is tijdelijk benoembaar (valt onder de categorie invaldocent).

Vanuit de deelnemers komt de vraag wat de sanctie is als je niet aan bovenstaande voldoet? De bekostiging van een school hangt onder andere af van bovenstaande. Een bekostigingssanctie zou het gevolg kunnen zijn. Of de gegeven onderwijstijd wordt niet meegeteld.


Patrick Koning is auteur van: ‘#Mediawijsheid in de klas‘, edublogger op Lerenontrafeld.nl, actief op Twitter (@pjkoning) en werkt als trainer/ontwikkelaar bij de Academie voor Teaching & Learning van het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch.