Opening van de conferentie: ‘Droom en Daad verbinden’ van het Consortium voor Innovatie #cvimc

Het evenement van het MBO is gestart: de conferentie van het Consortium voor Innovatie. Dit jaar de management-editie. Een 2-jaarlijkse happening waarin het motto: “voor en door het MBO” centraal staat. De oneven jaren de management-editie. De even jaren de “docenten-editie”. Als vriend van het Consortium voor Innovatie en blogger mag ik ook dit jaar weer verslag doen van de conferentie.

Frans van der Westerlaken, voorzitter College van Bestuur van ROC Tilburg, opent de conferentie als gastcollege van deze editie.

De keynote wordt verzorgd door Wouter Hart, schrijver van het boek: ‘Verdraaide Organisaties – terug naar de bedoeling’. Wouter betoogt dat organisatie hun doel uit het vizier zijn verloren: de droom. Organisaties zijn vastgelopen in routinewerkzaamheden: de daad. Droom en daad zijn niet meer verbonden.

Een onderwijsvoorbeeld betreft passend onderwijs. Een droom die past bij de opgave van het onderwijs, echter in de daad wringt in het huidige systeem.

In zijn betoog neemt Wouter de stripverhalen van Astrid & Obelix als metafoor en laat zien welke ankers de leider van de organisatie kan helpen om droom en daad weer te verbinden:

  1. Droom – de leider moet sturen op de droom (de waarde) en niet de daad (de letter), zodat de focus verlegd wordt van de oplossing naar het oplossingsvermogen.
  2. Zoom uit – de leider moet uitzoomen en overzicht houden om zo steeds de link naar de droom te kunnen checken.
  3. Vertaal – vertaal de droom naar sleutelprincipes die de droom kunnen waarmaken, b.v. we doen niets dat het leren van onze studenten in de weg staan.
  4. Vraag – stel vragen die anderen helpen om de focus op de droom vast te blijven houden en met de sleutelprincipes aan de slag te gaan.
  5. Volhard – houd vast een de droom.
  6. Bewaak – bewaak de sleutelprincipes.
  7. Richt – richt je op de cirkel van invloed en houdt het verhaal zuiver.
  8. Vier – vier met elkaar de successen.

Een achttal mooie ankers om mee te nemen tijdens de conferentie. De kop is er af 😉


Patrick Koning is auteur van: ‘#Mediawijsheid in de klas‘, edublogger, actief op Twitter (@pjkoning) en werkt als trainer/ontwikkelaar bij de Academie voor Teaching & Learning van het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch.