Keynote: ‘Systematische Cultuurverandering binnen Stedelijke Onderwijslocaties’ #cvimc

Ilias El Hadioui, Wetenschappelijk Docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en programmaleider van de Transformatieve School, start zijn keynote met het onderscheid tussen de leefwereld, die van de student, en de systeemwereld, die van de school, en de spanning die tussen deze twee leefwerelden. Hij toont dit verschil aan door een scene uit de film: ‘Entre les murs’ te tonen waarin het Frans dat de leerlingen leren (de systeemwereld) niet overeenkomt met de taal die ze op straat spreken (de leefwereld). Ilias betoogt dat niet twee, maar drie leefwerelden zijn waarop de jongeren willen excelleren:

  • Straatcultuur – voornamelijk een mannelijk cultuur.
  • Schoolcultuur – voornamelijk een vrouwelijke cyltuur.
  • Thuiscultuur – divers: volkscultuur, moderne cultuur, traditionele cultuur, et. cetera.

In alle leefwerelden willen de jongeren “erbij horen” (de pyramide van Maslow). Sociale uitsluiting is zichtbaar in de pijngebieden en voelt dus als fysieke pijn. Het klimmen op de ene ladder betekent dalen op een andere ladder. Dit is een groot dilemma voor jongeren.

In de Transformatieve School staat dit dilemma centraal. Wat blijkt? Docenten die succesvol zijn in om in dit spanningsveld te acteren, bezitten: spelgevoel, zelfvertrouwen, gezag en blijven trouw aan hogere leerdoelen. Een krachtig docententeam is in staat om vanuit bovenstaande individuele persoonskenmerken elkaar te motiveren, elkaar feedback te geven en elkaar morele steun te geven. Een zwak docententeam is gedemotiveerd, geven elkaar sociaal wenselijke feedback (en houden zo de zogenaamde perfectie hoog) en roddelen in de docentenkamer over elkaar. Een schoolleider creëert een cultuur waarin men elkaar motiveert, feedback geeft en steunt. De schoolleider moet hierin een voorbeeld zijn.


Patrick Koning is auteur van: ‘#Mediawijsheid in de klas‘, edublogger op Lerenontrafeld.nl, actief op Twitter (@pjkoning) en werkt als trainer/ontwikkelaar bij de Academie voor Teaching & Learning van het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch.