Uitwisselen van ervaringen van opleidingsscholen op de conferentie: ‘5x Sterker’

Vandaag vindt in de School voor de Toekomst van het Koning Willem I College de conferentie: ‘5x sterker’ plaats. De conferentie vormt de afsluiting van het project Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen. In dit project zit naast de lerarenopleidingen van Fontys een vijftal opleidingsscholen: ZAOS, AOS West-Brabant, AOS Midden-Brabant, Academische Opleidingsschool Noord-Oost Brabant en de opleidingsschool mbo van het Koning Willem I College samen met Fontys.

Vandaag worden alle opbrengsten bij elkaar gebracht in de vorm van workshops rond de thema’s omgaan met verschillen, opbrengstgericht werken, pesten, ouderbetrokkenheid en de inductie van startende leraren. Daarnaast is er een markt waar de producten van de vijf opleidingsscholen worden uitgewisseld.

Het programma:
09.30 u Inloop/ontvangst met koffie en thee
10.00 u Opening door de dagvoorzitter & Korte presentatie van de opleidings-scholen
10.45 u Keynote
11.45 u Koffie en thee
12.00 u 1e ronde workshops
13.00 u Lunch en markt
13.45 u 2e ronde workshops
14.45 u Pauze en markt
15.00 u Plenaire afsluiting
15.30 u Netwerkborrel

Miranda Timmermans treedt op als dag-voorzitter en zal de aanwezigen in de keynote meenemen in haar schets over de opleidings-school.

Vandaag zal ik via mijn Twitter-account: @pjkoning en de hashtag: #5xsterker verslag doen van deze conferentie.

Binnen het Koning Willem I College ben ik betrokken bij dit project. In de rol van opleider, ontwikkelaar en projectleider van de werkgroep Pesten.