Interactieve presentatie: ‘Mediawijsheid 2.0’ voor IVO-Deurne

Zojuist heb ik een interactieve presentatie gegeven tijdens de studiedag van alle docenten voor IVO-Deurne. IVO-Deurne is een samenwerkingsverband van vier deelscholen. De vier deelscholen zijn:

  • Alfrinkcollege: mavo, vmbo theoretisch/gemengde leerweg
  • Hub van Doornecollege: vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
  • Peellandcollege: gymnasium, atheneum en havo
  • De Sprong: praktijkonderwijs en integratieklas

Alle deelscholen zijn gehuisvest binnen het zogenaamde onderwijsvierkant, ieder op een eigen gedeelte van het terrein. IVO-Deurne heeft op het gebied van mediawijsheid afgelopen jaren een aantal stappen gezet met de aanleg van een goed werkend WIFI-netwerk en vervolgens de uitrol van Chromebooks. De uitrol van Chromebooks is bijna voltooid. Binnen het onderwijs wordt door de leraren steeds meer gebruik gemaakt van internetapplicaties in de klas. Tevens worden leerlingen gestimuleerd mediawijs te werken. Bijvoorbeeld tijdens de introductieweek aan de slag te gaan met sterke wachtwoorden. Tijd om een volgende stap te zetten: mediawijsheid 2.0.

In de interactieve presentatie sta ik stil bij het waarom van mediawijsheid en wat mediawijsheid precies betekent. Aan de hand van input uit de zaal hebben we gekeken of het beeld van de leraren compleet is of mogelijk nog aangevuld kan worden op basis van het mediawijsheid-competentiemodel. Vervolgens heb ik een tweetal keuzes voorgelegd via Mentimeter:

  1. Mediawijsheid moet als apart vak geroosterd worden op het IVO-Deurne.
  2. Mediawijsheid moet geïntegreerd aangeboden worden op het IVO-Deurne.

Mijn pleidooi is (uiteraard) de én-én-aanpak zoals ik in mijn boek: ‘#Mediawijsheid in de klas‘ betoog (zie ook de post: ‘Discussie over de plaats van mediawijsheid in het curriculum: én-én in plaats van óf-óf en daarmee uit 😉‘. Vanuit mijn pleidooi benoem ik twee rollen voor leraren: de leraar mediawijsheid en de mediawijze leraar. Beide rollen kennen als basis drie pedagogische uitgangspunten. Op de rol leraar mediawijsheid ben ik ingegaan door enerzijds het doel van deze rol te benoemen en anderzijds twee opdrachten te laten ervaren. De rol mediawijze leraar heb ik uitgediept door het doel van de rol te benoemen, de omslag in denken te beschrijven en een voorbeeld te geven van een opdracht binnen het vak Biologie waarin mediawijsheid vanuit consumeren, participeren en produceren geïntegreerd is. Ik sluit (uiteraard altijd) af met: “#FAIL bestaat niet”.

Ik ben erg benieuwd hoe mediawijsheid 2.0 er over een paar jaar in het echt uit ziet binnen IVO-Deurne.


Wil je meer informatie over mijn boek ‘Mediawijsheid in de klas’ surf dan naar Mediawijsheidindeklas.nl. Wil je het boek aanschaffen? Dan kan dat onder andere bij OnderwijsboekManagementboek of Bol.com.