Hoe verhoog je als mediawijze docent de motivatie, vergroot je leerprestaties en optimaliseer je het leerproces? Met het ‘#Mediawijsheid in de klas’-TPACK-spel

Al tpackweer enige maanden geleden heb ik een training: mediawijze leraar verzorgd:

In de training: mediawijze leraar komen die onderwerpen van mediawijsheid aan bod die van belang zijn om als leraar internet en internetapplicaties pedagogisch en didactisch verantwoord in te zetten in de les.

In deze training is een groep leraren na inspiratie aan de hand van de social media bingo en een introductie op Bloom en het TPACK-model aan de slag gegaan met de pedagogisch didactische inzet van digitale hulpmiddelen, zoals Symbaloo, Screen-o-matic, Popplet, Google Drive, Feedly, Tricider, Socrative, Kahoot! en Padlet met als doel om studenten meer te motiveren en lessen efficiënter en effectiever te maken. In mijn boek: ‘#Mediawijsheid in de klas‘ benoem ik dat een mediawijze leraar internet en internetapplicaties pedagogisch didactisch verantwoord kan inzetten en beschrijf ik het belang van het aandacht besteden aan de hogere denkvaardigheden van Bloom. Ik geef een aantal voorbeelden, echter schenk ik geen aandacht aan hoe je dit precies kunt aanpakken. TPACK biedt hierbij uitkomst.

Zoals je in bovenstaande video gezien hebt, gaat het er bij TPACK om dat je een bewuste afweging maakt tussen de Technology-, Pedagogy (in het Nederlands: je pedagogisch en didactische aanpak) en Content-component. Vaak wordt het TPACK-spel gespeeld waarbij deelnemers kaartjes krijgen en zo leren goede combinaties te maken.

Er zijn op het internet meerdere varianten van het TPACK-spel te downloaden.

Afgelopen schooljaar heeft Mission Start me geholpen om een op maat een TPACK-spel te maken dat past bij de aanpak uit mijn boek: ‘#Mediawijsheid in de klas’ en het MBO. Dit betekent dat de Technology-kaartjes de categorieën onderscheidt uit paragraaf 3.6.1 van mijn boek. De Pedagogy-kaartjes gebaseerd zijn op de denkvaardigheden van Bloom en de Content-kaartjes gebaseerd zijn op de vakken en beroepen die in het MBO gegeven worden. Ik heb de kaartjes nu een aantal maal met veel succes gebruikt.

Tijd om de kaartjes, zoals het hoort volgens de creative commons licentie van het TPACK-spel en zoals in mijn aard zit: “sharing is caring”, te delen met mijn omgeving. Download hier het ‘#Mediawijsheid in de klas’-TPACK-spel.


Wil je meer informatie over mijn boek ‘Mediawijsheid in de klas’ surf dan naar Mediawijsheidindeklas.nl. Wil je het boek aanschaffen? Dan kan dat onder andere bij OnderwijsboekManagementboek of Bol.com.