Nieuw boek van Coen Free: Crealucion – handreiking voor gedroomd onderwijs en duurzame talentontwikkeling

Op vrijdag 4 oktober lanceerde Coen Free, oud college van bestuur voorzitter van het Koning Willem I College, een nieuw boek:

Crealucion – handreiking voor gedroomd onderwijs en duurzame talentontwikkeling

In Crealucion doet Coen Free verslag van zijn zoektocht naar zijn heilige graal: gedroomd onderwijs dat ruimte biedt aan een optimale talentontwikkeling voor álle kinderen. Een zoektocht naar de essenties van ons denken en leren, met opmerkelijke en voor het onderwijs hoopgevende resultaten. Coen Free is al vele jaren een opgewekte zoeker naar goed, eigentijds onderwijs. Het in 2013 beëindigen van zijn formele onderwijsloopbaan, gaf hem de tijd en rust zich extra te verdiepen in de neurowetenschappelijke (onderwijs)literatuur.

In onderstaande video is door Profiel Actueel een impressie gemaakt van de boeklancering.

In het boek besteedt Coen Free in hoofdstuk 5.2 aandacht aan onderwijs voor de 21ste eeuw. Op basis van het Scans Report for America 2000, What Work Requires of Schools citeert Coen Free drie basisvaardigheden en vijf competenties voor de 21ste eeuw:

De basisvaardigheden

  1. taal- en rekenvaardigheid
  2. denkvaardigheden: creatief kunnen denken, na kunnen denken over besluiten en alternatieven, problemen kunnen oplossen, een redenering kunnen opzetten, concepten kunnen bedenken en weten hoe te leren.
  3. persoonlijke kwaliteiten als: verantwoordelijkheidsgevoel, eigenwaarde, sociabiliteit, zelfstandigheid, integriteit en eerlijkheid.

De competenties

  1. praktische vaardigheden
  2. interpersoonlijke vaardigheden
  3. informatievaardigheid
  4. systeemvaardigheid
  5. technologische vaardigheid

Drie van bovenstaande competenties bundelt Coen Free samen tot mediawijsheid en verwijst naar mijn boek: ‘#Mediawijsheid in de klas‘ als voorbeeld van toegepaste wetenschap en een aanpak om gestructureerd mediawijsheid te onderwijzen. In bovenstaande impressie mocht ik kort ingaan op de aanleiding van mijn zoektocht om mediawijsheid vorm te geven binnen ons college samen met Coen Free.

Naast bovenstaande impressie van de lancering van het boek is er tevens een interview afgenomen met Coen Free.

Voor meer informatie over het boek: ‘Crealucion’ zie crealucion.nl. Het boek is niet verkrijgbaar in (online) boekhandels, maar te bestellen door een mailtje te sturen naar: info[a]jheronimusbosch-artcenter.nl.