Mediawijsheid in de klas (deels) in blended vorm ;-)

Eind vorig schooljaar is in een brainstorm met Cubiss het idee geboren om een deel van het lesmateriaal uit mijn boek: ‘#Mediawijsheid in de klas’ landelijk beschikbaar te maken. Binnen het Koning Willem I College geef ik al een aantal jaren training rondom mediawijsheid. Een van de training, een basis training, wilden we hiervoor gebruiken. Bij deze training werden alle opdracht tijdens de bijeenkomsten behandeld. In de brainstorm ontstond de ambitie om deze training in een blended vorm aan te gaan bieden.

Eind vorig jaar is zowel binnen het Koning Willem I College, ROC Leeuwenborgh en een aantal bibiliotheken in Noord-Brabant en Limburg een uitnodiging de deur uitgedaan om te participeren in de pilot van deze training:

Voel je je als leraar regelmatig mediaONWIJS?

Elke dag maken onze studenten intensief gebruik van het internet. Ze gebruiken het om informatie te consumeren, bijvoorbeeld via google.nl. Maar het internet biedt onze studenten veel meer dan informatie. Ze participeren ook graag in sociale netwerken. Ze verbinden zich met anderen via Facebook, Pinterest, WhatsApp, Snapchat of Instagram en wisselen informatie uit. Daarnaast produceren ze grote hoeveelheden status updates, selfies, likes en video’s. Het internet voorziet in een basisbehoefte van jongeren: verbondenheid. Ze kunnen gewoon niet zonder.

Dat jongeren het medium internet dagelijks gebruiken betekent niet dat ze ook mediawijs zijn.

Op 19 september start de training Mediawijsheid waarin je de basis leert om als leraar een mediawijs-rolmodel te zijn voor je studenten. Je leert zelf beter te zoeken via Google, hoe je makkelijk op de hoogte gehouden kan worden van de laatste ontwikkelingen op jouw vakgebied, wat goede wachtwoorden zijn, wat je wel en niet, gevonden op internet, mag hergebruiken in je lessen, hoe je veilig kunt internetten en hoe je als leraar je privacy op Facebook, Twitter en/of Instagram kunt bewaken. Een must voor iedere leraar 😉

De training werd dit schooljaar gewaardeerd met een 7,8. Eén van de deelnemers gaf als feedback: “Veel geleerd, over veel hobbels gegaan!”

De training wordt komend schooljaar in samenwerking met Cubiss in blended vorm aangeboden, waarbij een deel van de onderwerpen in digitale vorm aangeboden wordt. Tijdens de bijeenkomsten kijken we hierop kort terug. Daarnaast wordt er tijdens de bijeenkomsten ingegaan op nieuwe onderwerpen. Door de blended vorm is het aantal bijeenkomsten beperkt(er) en is er de mogelijkheid om in eigen tempo en op eigen gekozen tijdstip met (een deel van) de opdrachten aan de slag te gaan.

Wil je je gewoon mediaWIJS voelen? Meld je dan aan 😉

Vooraf is met Cubiss bedacht welke onderwerpen geschikt zijn om zelfstandig thuis te laten maken en welke opdrachten tijdens de bijeenkomsten behandeld zouden moeten worden. In onderstaande figuur zie je achter de onderwerpen een rood icoontje staan als de opdracht zelfstandig thuis gemaakt zou kunnen worden.

modules

Op basis van bovenstaande figuur en de beschrijving van de opdrachten uit het boek is Cubiss samen met inBrain aan de slag gegaan om binnen een WordPress-omgeving (aangevuld met plugins) een blended leeromgeving te maken.

De blended training wordt afgesloten met een eindopdracht waarin de deelnemers een dag uit hun leven op internet presenteren in mediawijze vorm.

Aan mij als trainer de uitdaging om niet in de valkuil te stappen om de onderwerpen die zelfstandig thuis gemaakt moesten worden te herhalen en anderzijds de onderwerpen op het niveau van analyseren en evalueren (Bloom) in de training terug te laten komen om zo het onderwerp nog beter te laten beklijven door ook de kracht van het uitwisselen van de ervaringen uit de groep te gebruiken. Rondom “gebruik van sterke wachtwoorden” had ik bijvoorbeeld een lijstje van vijf wachtwoorden gemaakt waaruit ze de beste moesten kiezen. Rondom “hergebruik van andermans werk & downloaden” had ik drie stelling waarin de meest voorkomende misvattingen verwoord waren gemaakt waarop ze moesten reageren. Et. cetera. Op deze manier ontstond een mooie verbinding tussen het individueel thuis leren en het samen verbreden en verdiepen van deze onderwerpen.

Afgelopen 2 maanden met in totaal 15 deelnemers verdeeld over een groep in ‘s-Hertogenbosch en een groep in Sittard ervaring opgedaan met het blended learning traject. Het hoogtepunt was deze week met op maandag in ‘s-Hertogenbosch en op woensdag in Sittard. Ik heb erg genoten van de presentaties en de hoeveelheid aan verschillende internetapplicaties die gebruikt zijn: Prezi, Sway, PowToon, Padlet, Comic Life 3, Kahoot! en WeVideo door de deelnemers. Een mooie ervaring met blended learning in het kader van mijn boek: ‘#Mediawijshed in de klas’.

Een uitgebreide evaluatie met Cubiss volgt zeer binnenkort.

En mogelijk landelijk uitrol en het ontwikkelen van een tweede module staan op mijn verlanglijstje 😉