ICT-praktijkdag op 7 november in Eindhoven; Mediawijsheid in de klas is er bij ;-)

Op 7 november is de ICT-praktijkdag op het Sint Joriscollege in Eindhoven:

De ICT-praktijkdag is een dag waarop je twee sessies van 2u30 kan volgen over ICT in je vak, leergebied, klas of school. Zowel educatief, pedagogisch als technisch. De nadruk ligt op de praktijk! Als deelnemer ga je naar huis met concrete nieuwe lesideeën, bruikbaar lesmateriaal, nieuwe vaardigheden en kennis.

De ICT-praktijkdag werd al 30 keer eerder georganiseerd in Vlaanderen en komt nu voor de tweede keer naar Nederland. Mediawijsheid in de klas is gevraagd om een sessie te organiseren. Leuk 😉

De sessie wordt als volgt aangekondigd:

Inleiding
Jongeren maken intensief gebruik van het internet. Ze consumeren informatie, bijvoorbeeld via google.nl. Ze participeren graag in sociale netwerken als Facebook en Instagram. Daarna34773_8461-29-1024pixast produceren ze grote hoeveelheden status updates, selfies, likes en video’s. Het internet voorziet in een basisbehoefte van jongeren: verbondenheid. Ze kunnen gewoon niet zonder.

“ Dat jongeren het medium internet dagelijks gebruiken betekent niet dat ze ook mediawijs zijn.”

Ook onderzoek bevestigt het: jongeren zijn lang niet zo mediawijs als ze zelf denken. Dus moeten scholen jongeren leren hoe ze enerzijds verstandig kunnen omgaan met de bedreigingen van het internet en anderzijds hoe ze de kansen van het internet optimaal kunnen benutten.

Inhoud
In de Workshop: Aan de slag met ‘#Mediawijsheid in de klas’ ga je na een korte inleiding en uitwisseling van ervaring over het waarom en wat van mediawijsheid aan de slag met het hoe: hoe maak je jongeren mediawijs? Hierin krijg je allereerst grip op de rollen docent Mediawijsheid en mediawijze docent. Daarna ervaar je twee concrete werkvormen: ‘leren focussen’ en ‘gebruik van sterke wachtwoorden’. Je krijgt inzicht in de pedagogische en didactische uitgangspunten van mediawijsheid. Ten slotte krijg je aan de hand van een brainstorm zicht op hoe je mediawijsheid binnen het je eigen expertise vorm kunt geven.

Resultaat
Na deze sessie kan je:

  1. adviseren waarom het van belang is om aandacht te besteden aan mediawijsheid in het onderwijs;
  2. uitleggen wat mediawijsheid is en welke 9 competenties mediawijsheid samen vormen;
  3. uitleggen dat aandacht voor mediawijsheid binnen onderwijs breed noodzakelijk is en wie welke rol hiervoor moet vervullen;
  4. minimaal twee concrete werkvormen: ‘leren focussen’ en ‘gebruik van sterke wachtwoorden’ toepassen in het onderwijs;
  5. aan de hand van (mediawijze) pedagogische en didactische uitgangspunten zelf verder aan de slag met het vormgeven van mediawijsheid in het onderwijs.

Voorkennis
Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan deze sessie.

Wil je je aanmelden voor deze sessie of een van de vele andere sessies? Surf dan direct naar mijn workshop of naar ICTDag.nl.