Slides ROC Leeuwenborgh: Aan de slag met: ‘#Mediawijsheid in de klas’

Vandaag heb ik een workshop gegeven bij ROC Leeuwenborgh met de titel: Aan de slag met ‘#Mediawijsheid in de klas’. Als introductie op de workshop heb ik de volgende tekst geschreven:

Aan de slag met: ‘#Mediawijsheid in de klas’

Het boek ‘#Mediawijsheid in de klas’ heeft een sterke missie: iedereen mediawijs! Een noodzakelijke missie voor het onderwijs. Jongeren maken intensief gebruik van het internet. Ze consumeren informatie, bijvoorbeeld via google.nl. Ze participeren graag in sociale netwerken als Facebook en Instagram. Daarnaast produceren ze grote hoeveelheden status updates, selfies, likes en video’s. Het internet voorziet in een basisbehoefte van jongeren: verbondenheid. Ze kunnen gewoon niet zonder.

“ Dat jongeren het medium internet dagelijks gebruiken betekent niet dat ze ook mediawijs zijn.”

Ook onderzoek bevestigt het: jongeren zijn lang niet zo mediawijs als ze zelf denken. Dus moeten scholen jongeren leren hoe ze enerzijds verstandig kunnen omgaan met de bedreigingen van het internet en anderzijds hoe ze de kansen van het internet optimaal kunnen benutten.

Hoe maak je jongeren mediawijs? Dat is waar het boek ‘Mediawijsheid in de klas’ over gaat. Auteur Patrick Koning betoogt dat als volwassene je eigen visie aan de jongeren opdringen, niet werkt. Dan ontstaat de gevreesde (generatie)kloof. Wat wél werkt: met jongeren een open gesprek aangaan over omgaan met het internet. Het boek bepleit daarom een positief-kritische benadering van mediawijsheid. Het biedt een raamwerk dat mediawijsheid inhoud geeft. Ook biedt het een pedagogisch-didactisch handvat voor het in gesprek gaan met jongeren. Verder bevat het boek een methode met opdrachten: klaar voor gebruik maar ook gemakkelijk aan te passen naar eigen inzicht. Tevens is het boek een bron waarvan je als docent mediawijzer kunt worden. Last but not least reikt het boek een kompas aan dat richting kan geven aan het implementeren van mediawijsheid.

In de Workshop: Aan de slag met ‘#Mediawijsheid in de klas’ gaat u na een korte inleiding en uitwisseling van ervaring op het waarom en wat van mediawijsheid aan de slag met het hoe: hoe maak je jongeren mediawijs? Hierin krijgt u allereerst grip op de rollen docent Mediawijsheid en mediawijze docent. Daarna ervaart u twee concrete werkvormen: ‘leren focussen’ en ‘gebruik van sterke wachtwoorden’. U krijgt inzicht in de pedagogische en didactische uitgangspunten van mediawijsheid. Ten slotte krijgt u aan de hand van een brainstorm zicht over hoe je mediawijsheid binnen het je eigen vak vorm kunt geven.

Wil je meer informatie over mijn boek ‘Mediawijsheid in de klas’ surf dan naar Mediawijsheidindeklas.nl. Wil je het boek aanschaffen? Dan kan dat onder andere bij OnderwijsboekManagementboek of Bol.com.