Routeplanner 3.0: 21ste eeuwse vaardigheden op een actieve manier in het mbo

Sovel Vos van ROC Friese Poort start de workshop met de vraag: “Wie wil 10 euro verdienen?”. De zaal reageert zoals studenten reageren. Iedereen wil de 10 euro, echter komt niet in beweging. Een diploma heeft waarde, echter wil een student deze het liefst zonder ervoor te werken cadeau krijgen.

Routeplanner 3.0 is een toolbox met 10 vaardigheden (onder andere mediawijsheid) en een grote diversiteit aan werkvormen. Het bevat concrete casuïstiek, dilemma’s en kritische leefsituaties. He trricht zich op dat wat nodig is om goed te functioneren in de maatschappij en arbeidsmarkt van morgen. Werk-, leer- en leefprocessen worden geïntegreerd.

Routerplanner 3.0 levert de inhoud voor studieloopbaanbegeleiding (SLB). Hiermee wordt: “iedereen doet maar wat met SLB” omgezet naar een structureel en doelgericht programma. Routeplanner 3.0 probeert studenten steeds op het verkeerde been te zetten en te activeren.

Routeplanner 3.0 bevat een groot aantal opdrachten rondom de 21st century skills: communiceren, creativiteit, mediawijsheid, sociale en culturele vaardigheden, leren, samenwerken, probleemoplossend vermogen, ondernemendheid, kritisch denk en zelfregulering.

Het leren werken met Routeplanner 3.0 wordt ondersteund door middel van een training. Dit omdat de aanpak anders is dan anders, je moet hiermee leren omgaan. Daarnaast is het belangrijk dat je de aanpak ervaart, want dan beklijft deze en kun je deze makkelijk zelf inzetten. Voor het uitdelen van de opdrachten aan docenten en ze zelf aan de slag te laten gaan, is bewust niet gekozen. In de workshop ervaren we een aantal werkvormen, zoals het kijken hoeveel tijd je aan apps op je telefoon besteedt (mediawijsheid), het optillen van iemand op een stoel door één persoon (samenwerken) en het maken van een lijstje met dingen die je moet en dingen die je wilt doen. Deze opdrachten worden daadwerkelijk met studenten gedaan. Dit geeft een hoop energie 😉