Gelezen: Kleppen dicht!

Hkleppen_dicht_lret voordeel van een week carnavalsvakantie is dat ik tussen de confetti door de tijd en rust heb om een aantal zaken op te pakken waar ik tussen de vakanties door amper aan toe kom.

Zo las ik afgelopen weekend het boek: Kleppen dicht! van Patricia van Slobbe en Michel van Ast.

Het boek Kleppen dicht! gaat in eerste plaats over goed onderwijs. En in tweede plaats hoe je ict in kunt zetten bij goed onderwijs.

Dit uitgangspunt is terug te vinden in hoofdstuk 1. In dit hoofdstuk wordt de basis gelegd voor goed onderwijs door te beschrijven hoe leren werkt (volgens het cognitivisme), wat betekenisvol leren inhoudt, wat activerende didactiek is en hoe je ict betekenisvol kunt inzetten (aan de hand van het TPACK-model).

In de hoofdstukken 2 t/m 7 komen de volgende thema’s aan bod:

  • interactie
  • instructie
  • toetsen en beoordelen
  • recht doen aan verschillen
  • leerlingproducten
  • samenwerkend leren en communiceren
  • onderwijs organiseren met ict
  • onderwijs met ict organiseren

Elk thema start met goed onderwijs (binnen het thema) om vervolgens dit met concrete voorbeelden inhoud te geven. Zo wordt in het thema: ‘interactie’ de stap: ’terugblikken’ van het Activerende Directe Instructie model bijvoorbeeld ingekleurd met de inzet van mindmaps en voorkennis toetsen. Voorbeelden worden steeds in concept neergezet om vervolgens te verwijzen naar de bijbehorende website waar de diverse internetapplicaties om (in dit voorbeeld) mindmaps of voorkennis toetsen te maken eenvoudig terug te vinden zijn.

kleppendicht

Interessant is het laatste hoofdstuk dat de titel: ‘Dit is niet het laatste hoofdstuk’ draagt. Beide auteurs blikken terug op hun eigen werk en bakenen hun boek in het groter geheel af. Mediawijsheid, en games en gamification komen bijvoorbeeld niet aan bod. Het boek verwijst naar ander waardevol materiaal dat hiervoor al voorhanden is en roept op om als docent (cyclisch) aan de slag te gaan, veel te ervaren en te leren, veel te delen met collega’s en af en toe glorieus te falen.

In mijn boek: ‘Mediawijsheid in de klas’ betoog ik dat er twee rollen nodig zijn in het onderwijs: de docent Mediawijsheid en de mediawijze docent:

De docent Mediawijsheid helpt jongeren mediawijs te worden; mediawijsheid binnen de persoonlijke en maatschappelijke context is hier het doel. De mediawijze docent helpt jongeren om hun mediawijsheid binnen de context van vak en beroep toe te passen: mediawijsheid is hier een middel.

Bij beide rollen betoog ik dat het internet pedagogisch en didactisch verantwoord in kunnen zetten in de klas/groep een belangrijke randvoorwaarde is om succesvol te zijn.

‘Kleppen dicht’ helpt je om als docent hierin te groeien 😉