Gelezen: Mediawijs Online van Michel Walrave en Joris van Ouytsel

Mediawijs OnlineOp de conferentie ‘de Mediawijze professional’ van Windesheim heb ik kennis gemaakt met Joris van Ouytsel. Joris van Ouytsel was één van de vier keynote sprekers op dit congres.

Tijdens het schrijven van mijn boek Mediawijsheid in de klas heb ik zijn boek gespot, echter ontbrak me het aan de tijd het boek aan te schaffen en te lezen. Schrijven is leuk en tijdrovend ;-))

Joris van Ouytsel schreef het boek ‘Mediawijs Online – Jongeren en Sociale Media‘ samen met Michel Walrave. In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag waarom het klikt tussen jongeren en sociale netwerksites. Allereerst wordt het begrip sociale netwerksite gedefinieerd om vervolgens populaire sociale netwerksites zoals Facebook te benoemen. Jongeren gebruiken sociale netwerksites om contacten te onderhouden met anderen. Dit onderhouden van contacten is een belangrijk aspect van het ontwikkelen van een eigen identiteit door jongeren. Jongeren ervaren bij het opbouwen van hun online netwerk twee soorten voordelen: 1. bridging social capital en 2. bonding social capital. Het hoofdstuk wordt afgesloten met tips voor jongeren, tips voor ouders en tips voor scholen.

Vervolgens behandelen beide auteur zeven onderwerpen die aan bod kunnen komen in het leven van jongeren:

  1. Cyberliefde
  2. Sexting
  3. Grooming
  4. Cyberpesten
  5. Locatiegegevens delen
  6. Reclame
  7. Online reputatie

Elk onderwerp wordt uitvoerig uiteengerafeld. Het soort gedrag, die jongeren laten zien, wordt benoemd en waar mogelijk verklaard vanuit wetenschappelijk onderzoek. Vervolgens wordt het onderwerp vanuit zowel de negatieve als de positieve kanten belicht. Het onderwerp wordt steeds met concrete cijfers aangevuld. Ieder onderwerp wordt afgesloten met tips voor jongeren, tips voor ouders en tips voor scholen.

Het boek ‘Mediawijs Online – Jongeren en Sociale Media‘ is makkelijk leesbaar en goed onderbouwd vanuit wetenschappelijke inzichten en cijfers. Het boek bevat tips om met jongeren aan de slag te gaan. Als ik de onderwerpen plaats in het Mediawijsheid-competentiemodel van mijn boek Mediawijsheid in de klas dan worden de competenties: verbinden, benutten en bewaken (participeren) vanuit een beperkte scope, maar diepgaand en wetenschappelijk belicht. Niet de hele scope van mediawijsheid komt aan bod. De tips zijn handig, echter ontbreekt het aan concreet (les)materiaal om met jongeren aan de slag te gaan. Het boek is het een must read voor iedere docent Mediawijsheid.

Er is een groot aantal recensies verschenen van het boek Mediawijs online, jongeren en sociale media op de site van de Universiteit van Antwerpen.