Aan de slag met #Mediawijsheid in de klas? Beloon jongeren met het bijbehorende bewijs van deelname ;-)

CertificaatIn hoofdstuk 4 van mijn boek Mediawijsheid in de klas ga ik in op het beoordelen: Hoe beoordeel ik mediawijsheid? Ik ga in op het verschil tussen het beoordelen van losse opdrachten en het beoordelen van een integrale eindopdracht. Ik pleit voor de integrale eindopdracht. Verder reik ik kant-en-klare beoordelingsmodellen en rubrics-en aan om een integrale eindopdracht te beoordelen. Ten slotte ga ik in op het uitreiken van een bewijs van deelname:

De jongere die het vak Mediawijsheid haalt, ontvangt een bewijs van deelname. Dit document onderstreept het belang van mediawijsheid en verhoogt de motivatie van de deelnemers.

Jongeren die zich willen onderscheiden, zullen zeker gevoelig zijn voor de in het vooruitzicht gestelde beloning. Dat zul je terugzien in de motivatie en inzet tijdens de lessen. Met het bewijs van deelname naast hun diploma kunnen de jongeren straks aantonen dat ze over meer mediawijsheidcompetenties beschikken dan ‘gewone’ kandidaten.

Ben je met Mediawijsheid in de klas aan de slag en wil je jongeren (nog meer) motiveren om aan de slag te gaan met mediawijsheid? Dan is het mogelijk om op basis van een template eigen bewijzen van deelname te printen.

Download: Template Bewijs van Deelname

De template is opgemaakt in Word. Door de [] aan te passen met de naam van de jongere, geboorteplaats, geboortedatum, et. cetera. heb je in een half uurtje prachtige bewijzen van deelname voor je klas. Je kunt zelfs het logo van je eigen onderwijsinstelling toevoegen. Een kind kan de mediawijze was doen 😉

Wil je meer informatie over het boek ‘Mediawijsheid in de klas’ surf dan naar Mediawijsheidindeklas.nl. Wil je het boek aanschaffen? Dan kan dat onder andere bij Managementboek of Bol.com.