Mediawijsheid & Online geletterdheid in het AVO-Café op het Koning Willem I College

Vanmiddag organiseert het AVO-café binnen het Koning Willem I College een brainstorm rondom Mediawijsheid en online geletterdheid. Het idee achter het AVO-café is dat docenten Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) elkaar op een informele manier ontmoeten in een café-achtige opzet en van en met elkaar leren.

Het AVO-café kent dezelfde opzet als het MediawijsheidCafé (op bladzijde 242 van het boek Mediawijsheid in de klas ga ik in op het organiseren van een MediawijsheidCafé), dat op ons college georganiseerd wordt.

Het eerste AVO-café heeft als doel om kennis en ervaring op het gebied van online geletterdheid te actualiseren en uit te wisselen. Samen met Jeroen Clemens en collega Marlies Groot-de Graaf gaan we met een 20-tal taaldocenten brainstormen over hoe we binnen het taalonderwijs online geletterdheid (beter) en Mediawijsheid op de kaart kunnen krijgen.

Zie in onderstaande slides de bijdrage van Jeroen Clemens voor het AVO-café.

Een interessante fenomeen het AVO-café dat je wellicht ook op jouw eigen school kunt neerzetten. Mocht je de combinatie van Mediawijsheid & online geletterdheid neer willen zetten dan kun je uiteraard met Jeroen Clemens contact opnemen.

Jeroen Clemens is bezig met een promotie-onderzoek over online tekstbegrip. Als docent Nederlands verbaasde hij zich er al jaren over dat er geen aandacht is voor het lezen van online teksten, terwijl jongeren dit steeds vaker (moeten) doen. Online teksten hebben andere kenmerken dan offline –papieren- teksten. Ook is gebleken dat een goede vaardigheid in tekstbegrip in offline teksten niet voldoende is om online teksten te begrijpen. Hij pleit voor een didactiek voor het lezen van online teksten die verder gaat dan het onderwijzen van ‘digitale vaardigheden’. ‘Het lezen van online teksten moet een onderdeel vormen van het curriculum Nederlands, maar is nodig bij alle vakken. Dat betekent dat niet alleen de docent Nederlands daar aandacht aan zou moeten besteden, maar elke docent. Ik hoop daar met mijn onderzoek een bijdrage aan te kunnen leveren’, aldus Clemens.

Zie in onderstaande slides mijn bijdrage voor het AVO-café.

Wil je meer informatie over het MediawijsheidCafé lees dan bladzijde 242 van het boek Mediawijsheid in de klas.

Wil je meer informatie over het boek ‘Mediawijsheid in de klas’ surf dan naar Mediawijsheidindeklas.nl. Wil je het boek aanschaffen? Dan kan dat onder andere bij Managementboek of Bol.com.