Pas op, ROBOTS?! bijeenkomst op 13 oktober 2015 bij LRN21. Lerenontrafeld.nl is er bij ;-)

Op 13 oktober 2015 komt LRN21 weer bij elkaar om met elkaar ervaringen uit te wisselen rondom adoptie en implementatie van 21st Century Skills in scholen en opleidingen. Thema van deze keer: Pas op, ROBOTS?!.

Minister Ascher maakte zich enkele maanden geleden behoorlijk zorgen over de snelle opmars van nieuwe technologieën met autonome kunstmatige intelligentie. Ook wetenschapper Steven Hawking en Teslabouwer Elon Musk wezen op een doemscenario. Diverse internationale publicaties leveren geen eenduidigheid op over de impact van robots en aanverwant op onze samenleving. Het gaat van enorme welvaart en overdaad bij de Singularity-aanhangers tot de mens als slaaf van de robot of zelf het uitroeien van de menselijk soort.

Maar onlangs kwam het Rathenau Instituut met een indrukwekkend en nuancerend rapport: ‘Werken aan de robotsamenleving: visies en inzichten uit de wetenschap over de relatie technologie en werkgelegenheid‘.

LRN21 is enthousiast over de brede benadering van het onderwerp. Bij de aanzet voor aanbevelingen hebben we vragen over de haalbaarheid van het versneld opleiden van mensen binnen de huidige instituties en regelgeving.

Enkele kamerleden over het robottijdperk:

We moeten ervoor zorgen dat ons onderwijs en onze arbeidsmarkt klaar zijn voor de toekomst.

Op 13 oktober 2015 vindt de volgende themabijeenkomst plaats van LRN21 met als titel: Nieuwe collega’s, nieuwe buren, rrrROBOTSzzz! Leren voor de robotsamenleving.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Wake-up call, Jan-Henk Bouwman & Wim van Rooijen (Fountainheads).
    De nieuwste ontwikkelingen op een rij: spannend, uitdagend!
  • Robots, stout en lief, dr. Maartje de Graaf (Universiteit Twente).
    Presentatie van onderzoeksbevindingen naar sociale interactie met robots.
  • Auto-maatjes; leren (en) werken in een geavanceerde technologische productie-omgeving. Dymphy Kees (Arcus) & co-presentator (NedCar).
    Proof of concept van een innovatief onderwijsconcept binnen een publiek private samenwerking tussen een onderwijsinstelling en bedrijfsleven.

Aanmelden voor: Pas op, ROBOTS?!
Meld u zich aan voor deze themabijeenkomst!