Aanvullend materiaal: ‘vraagkaartjes’ bij het onderdeel: ‘Kennismaking met mediawijsheid’ beschikbaar bij het boek Mediawijsheid in de klas

In het boek Mediawijsheid in de klas besteed ik uitgebreid aandacht aan kennismaking. Enerzijds kennismaking met het begrip mediawijsheid en anderzijds kennismaking met elkaars mediagebruik van de jongeren. Onderdeel van de aanpak is dat jongeren (in groepjes) aan elkaar presenteren wat ze onder mediawijsheid verstaan en inzicht geven in hun internetgebruik.

vraagkaartjes

Om tijdens de presentaties van het mediagebruik jongeren gericht te laten observeren en steeds de link naar het Mediawijsheid-competentiemodel te laten maken staan in het boek een 9-tal vraagkaartjes. De vraagkaartjes zijn in hoge resolutie te downloaden via mediawijsheid.nl/dlc. Vervolgens zijn ze af te drukken en te plastificeren. Met de kleur van de kaartjes wordt de klas meteen in sub-groepjes verdeeld. Abracadabra? Voor meer informatie zie het boek: ‘Mediawijsheid in de klas’.