Uit hoofdstuk 1 van het boek ‘Mediawijsheid in de klas’: Waarom is #Mediawijsheid belangrijk?

In mijn boek ‘Mediawijsheid in de klas’ staat hoofdstuk 1 in het teken van de vraag waarom mediawijsheid belangrijk is. Om deze vraag te beantwoorden gebruik ik de metafoor van William Knoke uit zijn boek Plaatsloze nieuwe wereld.

Als inleiding op een les Mediawijsheid heb ik de kern van mijn betoog samengevat in onderstaande video.

Samengevat kom ik tot de volgende inzichten:

  1. Elke technologische innovatie brengt veranderingen met zich mee. Hierdoor veranderen beroepen, verdwijnen beroepen en komen er steeds nieuwe beroepen bij.
  2. Het tempo waarin technologische innovaties elkaar opvolgen, is fors toegenomen. Een mens is in zijn leven getuige van meerdere baanbrekende innovaties. Wie nu studeert, zal in zijn loopbaan meerdere werkgevers hebben en meerdere beroepen uitoefenen. Een deel van deze beroepen is op dit moment nog niet uitgevonden.
  3. Door technologische innovaties is de wereld zo klein geworden dat het begrip plaats niet meer van belang is. Het internet met zijn oneindige communicatiemogelijkheden is de gamechanger. De hele wereld ligt aan onze voeten.

Deze nieuwe dynamiek vraagt van de professionals van morgen meer dan alleen vakmanschap. Om zich te kunnen aanpassen aan de steeds veranderende situatie zullen ze aanvullende competenties moeten hebben. Mediawijsheid is één van de vaardigheden voor de 21ste eeuw.

Wil je meer informatie over het boek ‘Mediawijsheid in de klas’ surf dan naar Mediawijsheidindeklas.nl. Wil je het boek aanschaffen? Dan kan dat onder andere bij Bol.com.