Persbericht: Onderwijs in kansen en bedreigingen van het internet essentieel voor jongeren

Persbericht ‘s-Hertogenbosch, 8 juni 2015

Onderwijs in kansen en bedreigingen van het internet essentieel voor jongeren
Boek ‘Mediawijsheid in de klas” door het Koning Willem I College

Jongeren maken dagelijks intensief gebruik van het internet. Ze consumeren informatie, bijvoorbeeld via google.nl. Ze participeren graag in sociale netwerken als Facebook en Instagram. Daarnaast produceren ze grote hoeveelheden status updates, selfies, likes en video’s. Het internet voorziet in een basisbehoefte van jongeren: verbondenheid. Ze kunnen gewoon niet zonder.

“Dat jongeren het internet dagelijks gebruiken betekent niet dat ze ook mediawijs zijn.”

Jongeren zijn lang niet zo mediawijs als ze zelf denken. Bij het ontwikkelen van de benodigde mediawijsheidcompetenties speelt het onderwijs een cruciale rol. Jongeren leren met vallen en opstaan en moeten worden bijgestaan door onderwijsprofessionals. Deze moeten jongeren leren hoe ze enerzijds verstandig kunnen omgaan met de bedreigingen van het internet en anderzijds hoe ze de kansen van het internet optimaal kunnen benutten.

Mediawijsheid in de klas
Mediawijsheidindeklas (cover)Het Koning Willem I College uit ’s-Hertogenbosch heeft een nieuwe publicatie uitgegeven: ‘Mediawijsheid in de klas’. In 2008 is het Koning Willem I College gestart met mediawijsheid. Nu in 2015, ruim zeven jaar later, wordt Mediawijsheid aan alle voltijds studenten aangebo­den. Tijdens de ontwikkeling van mediawijsheid is veel geleerd. Een uitgelezen moment de opgedane kennis en ervaring te delen.

Mediawijsheid in de klas is een studieboek dat onderwijs­professionals in staat stelt om met jongeren samen met mediawijsheid aan de slag te gaan in de klas. Het boek geeft antwoorden op vragen als:

  • Waarom is mediawijsheid belangrijk?
  • Wat is mediawijsheid?
  • Hoe maak ik jongeren mediawijs?
  • Hoe beoordeel ik mediawijsheid?
  • Hoe word ik als docent mediawijzer?

‘Mediawijsheid in de klas’ is vanaf 15 juni 2015 te koop bij onder andere Bol.com.

De auteur
Patrick Koning is gefascineerd door het internet, vanaf het moment dat hij er in 1990 mee in aanraking kwam. Na zijn studie Bedrijfsgerichte Informatica werkte hij zo’n acht jaar in de ICT-wereld. In 2003 stapte hij van het bedrijfsleven over naar het onderwijs. Als senior leraar/trainer/ontwikkelaar bij het Koning Willem I College is Koning dagelijks bezig om leren en doceren te ontrafelen in pedagogiek, didactiek en technologie. Binnen het Koning Willem I College is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het vak Mediawijsheid.

Zijn ervaringen deelt hij regelmatig via Twitter (@pjkoning) en op zijn edublog: LerenOntrafeld.nl.

Informatie
Patrick Koning, info[a]mediawijsheidindeklas.nl of Mediawijshedindeklas.nl.