Mediawijsheid in de klas naar de drukker ;-)

Mediawijsheidindeklas (cover)Eind augustus 2014 ben ik gestart met het schrijven van een boek over Mediawijsheid. Nu, 9 maanden later, is het boek klaar en ligt het bij de drukker.

Rond 15 juni is het boek te koop bij onder andere Bol.com.

In 2008 begon mijn ontdekkingstocht naar mediawijsheid. Ik was leraar bij de ICT-Academie van het Koning Willem I College en doopte een van de onderwijsweken van de BOL-2 en BOL-3 opleidingen om tot de Week van de Mediawijsheid. De rol van het internet werd immers steeds groter. Op dat moment had ik vijf opdrachten waar de studenten een tikkeltje mediawijzer van konden worden. Het prille begin van het boek …

Op het congres van het Consortium voor Innovatie in 2010 vertelde ik tijdens een workshop enthousiast over mijn bevindingen. Willem Karssenberg, trendmatcher en adviseur saMBO-ICT, stelde mij de vraag waarom de Week van de Mediawijsheid binnen het Koning Willem I College niet collegebreed georganiseerd werd. Ik wist het antwoord niet.

Vandaar dat ik op maandag 15 november 2010 een e-mail stuurde naar Coen Free, de toenmalige voorzitter van het College van Bestuur van het Koning Willem I College, en Yvonne Moerman, de toenmalige vicevoorzitter van het College van Bestuur. Nog geen drie minuten later kreeg ik een korte zakelijke reactie:

Dit móet college-breed aangepakt worden.
We maken een afspraak. Gr. Coen

Een week later, na een kort gesprek, was het collegebrede project Mediawijsheid geboren binnen ons college.

Nu in 2015, ruim zeven jaar later, zijn er meer dan vijftig docenten getraind en wordt Mediawijsheid in het eerste leerjaar aangeboden aan alle voltijds studenten van ons college. Tijdens mijn zoektocht heb ik met vallen en opstaan veel geleerd. Dit is een mooi moment om mijn kennis en ervaringen te delen en anderen aan te sporen om ook op ontdekkingsreis te gaan.

Mediawijsheid-competentiemodel

Een aantal cijfers
Mijn schrijfinspanningen hebben geresulteerd in 252 bladzijden verdeeld over 7 hoofdstukken. Het boek is opgebouwd rondom Mediawijsheid-competentiemodel dat ik in de loop van de jaren ontwikkeld heb. Het model onderscheid 3 gebruiksvormen en 9 competenties. Er staan 29 opdrachten in om jongeren mediawijzer te maken en 1 eindopdracht om de mate van mediawijsheid te meten. De opdrachten zijn ontwikkeld vanuit 3 pedagogische uitgangspunten en 9 didactische uitgangspunten. Ten slotte zijn in het boek zijn interviews opgenomen: Tanja Jadnanansing, Justine Pardoen, Ashwin Brouwer, Willem Karssenberg en Jorick Scheerens.

Het aantal kopjes koffie dat ik genuttigd heb tijdens het schrijven: 0. Het aantal potten thee: te veel. Het aantal uren dat ik besteed heb aan het schrijven: wil ik niet weten.

Nu maar hopen dat mijn inspanningen ervoor gaan zorgen dat het boek Mediawijsheid in de klas eraan bijdraagt om mijn missie: iedereen mediawijs! en visie: mediawijsheid volledig verankerd in het onderwijs te realiseren.

Mocht je interesse hebben in het boek check dan Bol.com de komende weken of volg de bij het boek horende website: Mediawijsheidindeklas.nl. Een inkijkexemplaar inclusief de inhoudsopgave verschijnt zeer binnenkort.