Onderwijs van de 21ste eeuw met het boek Mediawijsheid in de klas

Door mijn collega Sabine van Stiphout-Schouten werd ik geattendeerd op onderstaande video over het onderwijs voor de 21ste eeuw.

De video geeft helder aan waarom het onderwijs zich moet richten op het aanleren van de aanvullende competenties zoals zoals die bijvoorbeeld in opdracht van Kennisnet samengesteld werden door Joke Voogt en Natalie Pareja Roblin van de Universiteit Twente. Het kernwoord is verandering. De jongeren van nu zullen leren om moeten gaan met een tijdperk waarin de enige constante verandering is. Dit betekent dat ze in hun leven meerdere werkgevers zullen hebben en verschillende soorten banen zullen uitoefen. Om met deze constante om te gaan zijn d e zeven compe­tenties van de 21ste eeuw van groot belang:

  • samenwerken
  • communiceren
  • ICT-geletterdheid
  • sociale en culturele vaardigheden
  • creativiteit
  • kritisch denken
  • probleemoplossend vermogen

In dit rijtje staat eigenlijk maar één nieuwe competentie: ICT-geletterdheid, oftewel: mediawijsheid.

Het boek Mediawijsheid in de klas geeft invulling aan mediawijsheid door in te gaan om het waarom?, wat? en hoe? van mediawijsheid. Het boek bevat naast het mediawijsheid-competentiemodel een groot aantal opdrachten om met jongeren aan de slag te gaan. Kant-en-klaar uit het boek of eventueel om zelf aan te passen naar de eigen behoeften.

Mediawijsheid in de klas is media mei 2015 beschikbaar via onder andere Bol.com.