Binnen het Koning Willem I College hebben we een eigen visie rondom 21st century skills geformuleerd. In deze visie komen aandacht voor ondernemendheid, denkvaardigheden, mediawijsheid en de UNESCO-thema’s voor de 21ste eeuw samen met het beroep.

Om de visie in beeld te brengen, heb ik bovenstaande video gemaakt.