In het toewerken naar het Koning Willem I College als officiële opleidingsschool van (en met) Fontys geef ik sinds dit schooljaar met een aantal collega’s les aan 4de jaars Leraren in Opleiding (LIO-ers). Didactiek en technologie zijn mijn speerpunten. Erg leuk en leerzaam om naast de zij-instromers ook deze doelgroep te mogen bedienen 😉

Binnen het opleidingsschool-project zijn een viertal speerpunten geformuleerd om deze Koning Willem I College en Fontys breed samen neer te zetten. Een van de speerpunten is: pesten. Een onderwerp waar ik in het verleden een aantal lessen en workshops over gegeven heb. Met name digitaal pesten. Een onderwerp dat me aan het hart gaat en ik dus erg belangrijk vind. Van dit speerpunt ben ik deelprojectleider.

Dont_Bullying

In dat kader wil ik de brief aan de tweede kamer van staatssecretaris Dekker die in gaat op de resultaten van de veiligheidsmonitor 2014 delen die mijn collega Lidy van Oers onlangs inbracht in een overleg.

Een tweetal passages vallen in het bijzonder op:

Het effectief tegengaan van pesten in de klas en op het schoolplein blijkt niet vanzelfsprekend voor een deel van de scholen. Uit de monitor blijkt dat in het p(s)o 14% van de ondervraagde kinderen aangeeft gepest te worden op school. Een deel van deze leerlingen is zelfs dagelijks slachtoffer van de pesterijen van klasgenoten. In het v(s)o zegt 11% van de leerlingen ten minste 1 keer per maand of vaker slachtoffer te zijn van pesten. Het lukt scholen blijkbaar nog niet overal om pestgedrag goed aan te pakken.

Dus: 11% tot 14% van de kinderen geeft aan gepest te worden in respectievelijk het p(s)o en het v(s)o. Dat is in een klas van 24 leerlingen 2 tot 3 leerlingen.

Een groep leerlingen die blijkens de monitor een verhoogde kans heeft om gepest te worden, zijn de LHBT-leerlingen (en het personeel). Lesbische meisjes, homoseksuele jongens, biseksuelen en transgenders zijn relatief vaker slachtoffer van pesten. Waar 11% van alle leerlingen in het v(s)o zegt één keer per maand of vaker gepest te worden op school, is dit onder lesbische meisjes en homoseksuele jongens 23% en onder leerlingen met transgender gevoelens 26%. Ook bij de rapportage van leerlingen over hun ervaringen met verschillende geweldsvormen komen LHBT-jongeren relatief vaker naar voren als slachtoffer. Zij voelen zich minder vaak veilig op en rond school.

Dus: 23% tot 26% van de kinderen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender zijn geeft aan gepest te worden in respectievelijk het p(s)o en het v(s)o.

Schokkende getallen, zeker omdat de effecten van pesten afgelopen jaren volop in het nieuws is geweest.

Binnenkort komen er ook cijfers beschikbaar voor het MBO heb ik begrepen van mijn collega.