Koning Willem I College’s visie op de toekomst: Leren voor de toekomst ;-))

Binnen het Koning Willem I College zijn er al enige jaren diverse activiteiten om studenten niet alleen voor vandaag, maar ook voor morgen en overmorgen op te leiden: Leren voor de toekomst.

Een Bosche implementatie van 21st Century Skills.

Binnen het Koning Willem I College is er al lange tijd aandacht voor denkvaardigheden met een eigen de Bono expertise centrum (onderdeel van de Academie voor Teaching and Learning). Een groot aantal docenten (zowel intern als extern) zijn ondertussen getraind. Daarnaast wordt op diverse opleidingen denkvaardigheden aangeboden in het curriculum. Als aanvulling hierop ben ik een aantal jaren geleden mogen starten met het ontwikkelen van een curriculum mediawijsheid. Ondertussen heb ik meer dan 50 docenten (intern) getraind en wordt mediawijsheid aangeboden aan alle eerste jaars voltijds studenten van ons college. Een jaar of twee geleden is een derde aandachtspunt gestart door het ontwikkelen van een eigen curriculum ondernemendheid. Op diverse opleidingen wordt ondernemendheid op dit moment aangeboden.

De kracht van de Bosche aanpak zit het in het centraal ontwikkelen van lesmateriaal en trainen van docenten.

Daarnaast is al eveneens een aantal jaren de regie op Loopbaan en Burgerschap centraal belegd binnen het Koning Willem I College. De basis hiervoor wordt gevormd door de UNESCO-thema’s.

Om de vier pijlers samen te voegen in één duidelijke te communiceren visie en vervolgens de diverse pijlers beter op elkaar af te stemmen is een aantal maanden geleden een werkgroep gevormd: Leren voor de toekomst. De eerste stap: de visie is klaar en geaccordeerd door het College van Bestuur.

Van het College van Bestuur heb ik eveneens toestemming om het visie document te delen ter inspiratie voor het onderwijs ;-))

Koning Willem I College | Leren voor de toekomst

Er was een tijd waarin de veranderingen in de wereld zich heel geleidelijk voltrokken. En je ruim een generatie vooruit kon plannen wat betreft scholing en werk. Veel was goed voorspelbaar: vader timmer­man? Dan lag dat vaak ook voor de zoon in het verschiet. Na veertig jaar trouwe dienst bij de lokale aannemer kreeg je een gouden horloge om de oude dag te vergulden. Ook voor meisjes en vrouwen waren de perspectieven duidelijk: vaak een korte en/of parttime beroepscarrière, daarna moeder­schap, huishouden en zorg. Veranderingen in de economie, tech­nologie, milieu en maatschappelijke context vinden binnen één mensenleven meerdere malen plaats. De wereld is comple­xer geworden. Dit betekent dat studenten opgeleid moeten worden voor beroepen die nu nog niet precies gedefinieerd kunnen worden. Studenten moeten naast vakmanschap ook opgeleid worden zodat ze zichzelf blijven ontwikkelen en zo mee kunnen bewegen met de snelle veranderingen.

Plaatje 1

Het bovenstaand model toont onze visie, gebaseerd op de ”21st century skills”, die als voorwaardelijk gezien worden voor succes. De doorlopende kleurvlakken in de drie taartpunten visualiseren samenhang en verbinding  tussen deze vaardigheden, de UNESCO-thema’s voor de 21e eeuw, het algemeen vormend onderwijs (Nederlands, rekenen, Engels en Loopbaan&Burgerschap) en het vakmanschap. Samen vormen zij de bagage die onze  studenten voorbereiden op de toekomst, die per definitie onzeker is. Vakmanschap blijft voor ons college centraal staan.

Plaatje 2

Het Koning Willem I College biedt vanuit ondernemendheid, denkvaardigheid, mediawijsheid en de UNESCO-thema’s voor de 21e eeuw lesprogramma’s aan waarin de basiskennis en vaardigheden daarvan verwerkt zijn.

Je kunt de visie ook downloaden in pdf: Leren voor de Toekomst, definitief, 7 januari 2015.