Recht op mediawijsheid

Via mijn collega Rob de Vrind werd ik geattendeerd op één van de uitkomsten van de week van de mediawijsheid: manifest recht op mediawijsheid. In dit manifest staat de tien rechten die kinderen en jongeren hebben geselecteerd om er vervolgens een mediawijze invulling aan te geven. De uitwerking van de verschillende rechten, met constateringen én aanbevelingen, geeft de mening weer van de kinderen en jongeren die aan dit manifest hebben bijgedragen. Deze mening is aangevuld en uitgewerkt door experts.

Tien mediawijze rechten voor kinderen
Kinderen hebben recht op toegang tot internet
Kinderen hebben recht op veilige media
Kinderen hebben recht op mediawijze opvoeding
Kinderen hebben recht op mediawijs onderwijs
Kinderen hebben recht op online vergetelheid
Kinderen hebben recht op vrijheid van meningsuiting in de media
Kinderen hebben recht op online privacy
Kinderen hebben recht op bescherming tegen schadelijke beelden en teksten
Kinderen hebben recht op online spelen
Kinderen hebben recht op mediagrenzen

Een mooi lijstje met rechten waar we binnen het Koning Willem I College recht aan doen door mediawijsheid aan te bieden aan alle eerste jaars voltijds studenten van ons college.