Interessant: interview met Eveline Crone over het Puberbrein

Door mijn collega Hans Schaepkens werd ik geattendeerd op onderstaande video over het puberbrein.

Onder andere over verschillen tussen mannen en vrouwen, maar vooral ook over de grote individuele verschillen tussen pubers in dezelfde leeftijdscategorie. Ieder mens ontwikkelt zich anders.